Vestrheim ble etablert i 1894, og har i år 130-årsjubileum. Opprinnelig startet bedriften nærmest som et smedverksted, hvor fokus var på skipsreparasjoner og diverse smedarbeider. Etter hvert overtok rørleggerarbeidene hovedvirksomheten. I dag jobber bedriften med hele spekteret av kunder og faglig oppgaver innenfor rørfaget. Fra de største prosjekt på over 200 mill til små timesoppdrag hos privatpersoner.  

Bedriften har totalt 155 ansatte, og har hatt lærlinger så lenge noen kan huske. Ved nyttår var det 22 lærlinger. I løpet av januar og februar bestod 7 av lærlingene fagprøven, så i dag er det 15 lærlinger igjen før nytt inntak gjennomføres. Opplæringsansvarlig er Roar Hermansen og HMS-ansvarlig for oppfølging av lærlinger er Svein Helge Blakstad.

Saekn fortsetter under bildet:

imagey8j2h.png

Bildet: Lærling Oliver Gudbrandsen. Foto: Chr. M. Vestrheim AS

For Vestrheim har lærlinger alltid vært veien for rekruttering.  

– Som en av de største bedriftene innen faget i vår region, så er det uaktuelt for oss å basere oss på rekruttering av ferdig utdannede rørleggere fra andre bedrifter, sier Thomas Jørs, daglig leder i Chr. M. Vestrheim, og legger til:

– Vi liker også best å utdanne våre egne rørleggere. Da er vi sikre på at vi får etablert gode rutiner og holdninger til faget.

Thomas forteller at for å lykkes med dette har de alltid hatt ett tett og godt samarbeid skolene i regionen deres.  

– VG2 innen vårt fag, er samlet på én skole. Her sørger vi for at vi hvert år har inne tre til seks skoleelever på utplassering. I tillegg tar vi inn noen elever fra VG1.

– Utplassering av skoleelever, spesielt fra VG2, er en fin måte å holde kontakt med skolevesenet på. Samtidig sikrer vi oss, at de vi tar inn i lære er motivert for faget, sier Thomas.  

Saken fortsetter under bildet:
vesterheim-nominert-7.jpg

Bildet: Lærling Benjamin Tøsdal. Foto: Chr. M. Vestrheim AS

I fase tre begynner fokus på variert arbeid.  

– Opplæringsansvarlig, HMS ansvarlig og opplæringskontor, følger opp med samtaler og gjennomgang av timeføring, for å påse at de får den variasjonen de skal ha i læretiden. Vi bruker også tid på å få hver lærling til å ta ansvar for egen utdanning. Ikke vent på at noen sier hva du trenger – vær aktivt og pålitelig, slik at baser og rørleggere ønsker å gi deg utfordringer, sier Thomas, og legger til:

– I fase fire stiller vi krav til produksjon. Da forventes det at man har forståelse for kundenes fokus på kvalitet og kostnad. Arbeidstid og materiell kan utgjøre en betydelig kostnad for våre kunder. Effektiv og rasjonell produksjon er kritisk for å lykkes i et stramt marked.

Alle lærlinger er forskjellige, og alle rørleggere som har med seg lærlinger er forskjellige. Thomas forteller at den menneskelige siden av utdanningen kan tidvis være like viktig som den faglige.  

– Det å tilpasse seg hverandre og finne den gode dialogen, er ofte grunnlaget for å få ta del i de spennende oppgavene. For å påse at utdanningsløpet går slik vi ønsker, har vi satt på mer ressurser til den daglige oppfølgingen. Vi snakker ikke her om store endringer, men vi ønsker bare å være enda tettere på lærlingene, sier han og legger til:  

– Dette innebærer at vi har mer systematiske samtaler med dem. Disse samtalene kommer i tillegg til de regulære kveldssamlingene vi har 2-3 ganger hvert halvår. 

Bærebjelken i hele utdanningsløpet hos oss, er den bistand opplæringskontoret gir oss, forteller Thomas avslutningsvis.  

– Helt fra rekrutteringskampanjer til faglig opplæring og gjennomføring av svenneprøve, har våre kollegaer i opplæringskontoret en viktig rolle. Vi er heldig som har et svært godt samarbeid. 

Kilde: Rørentreprenørene Norge