– I «Ukens watt-vinner» skal vi konkurrere oss imellom om å bli best på energi, sier fagansvarlig FDVU hos Statens Vegvesen, Martin Hellerød Sæther. 

Skal drifte byggene best mulig
Det vi snakker om, er gamification eller spillifisering på godt norsk. 

– Vi har samlet alle Statens vegvesens bygg i en felles plattform, hvor sanntidsdata synliggjør hvert enkelt byggs nåværende og historiske energiforbruk, sier Martin McGloin hos Energy Control. 

Hver uke henter han ut data fra byggene, som så oppdateres i en tabell, hvor «Ukens watt-vinner» kåres. 
– Målet er at dette skal inspirere våre byggdriftere til å konkurrere om å drifte byggene våre best mulig. Ambisjonen er at dette skal redusere energibruket, samtidig som inneklimaet i byggene opprettholdes eller forbedres, sier Sæther. 

Uhøytidelig konkurranse
Statens vegvesen er en stor eiendomsaktør med eiendommer fra Vadsø i nordøst til Mandal i sør. Eiendomsmassen er svært variert og består av alt fra moderne kontorbygg i bysentrum til museer og trafikkstasjoner i mer grisgrendte strøk. Felles for mange av dem er at energipotensialet er betydelig. Samlet areal på Statens vegvesens eiendomsportefølje er på cirka 300.000 kvadratmeter. 

– Vi har satt og tydelige bærekraftsmål og det å redusere energibruken i våre bygg er en viktig del av satsingen. Vi tror og håper at en uformell tilnærming, hvor vi legger til rette for konkurranse oss imellom, kan være et grep som hjelper oss i en slik retning, sier Sæther. 
Tommy Hagenes fra Energy Control, sier at de nå har lansert Watt-vinneren med Statens Vegvesen, men at tanken er at andre aktører etterhvert skal kobles på. 

– Statens Vegvesen går i front. Vi har utviklet “spillet” sammen med de, men snart skal alle våre kunder nyte godt av dette innovasjonssamarbeidet. På nyåret ser vi derfor for oss at alle våre kunder skal få muligheten til å konkurrere mot hverandre, sier Hagenes. 

Et levende spill
Det som gjør konkurransen mulig, er at Statens vegvesen allerede har satt i verk en rekke tiltak. Som en del av en større avtale med Energy Control, er svært mange av selskapets bygg allerede digitalisert med sensorer. Disse overvåker kontinuerlig energibruken i byggene. 

– Gamification har vært på agendaen i et års tid, og vi har derfor brukt et lite år på å gjøre plattformen klar. Det har vært mye jobb, blant annet knyttet til hvordan de ulike byggene skal rangeres opp mot hverandre. Vi har valgt å gi handicap, litt etter golf-prinsippet, for å gjøre konkurransen rettferdig. Det er imidlertid viktig å si at dette er et arbeid i kontinuerlig prosess og at «handicapene» derfor helt sikkert vil endre seg etter hvert som vi lærer mer, sier McGloin. 

Ektefødt barn av 2023
Han forteller at de også har brukt kunstig intelligens i forbindelse med utviklingen av «spillet». 

– Vi var lenge i tvil om hva vi skulle kalle dette. Vi hadde derfor en lang samtale med ChatGPT, hvor vi sparket litt ball om alternative navn. Til slutt landet på Ukens Watt-vinner. Man kan derfor si at spillet er et ektefødt barn av 2023. Trådløse sensorer er moren, kunstig intelligens er faren, mens vi er jordmødrene, ler McGloin.