– R454B har GWP-verdi på 466 och er et energieffektivt kjølemedium. Dette gir aggregatene høy driftsikkerhet og lang levetid, sier Lars Lerdalen, salgssjef i IV Produkt Norge.

GWP-verdi (Global Warming Potential) beskriver hvordan drivhuseffekten påvirkes hvis kjølemediet lekker ut av kjølekretsen. GWP-verdien viser CO2-ekvivalenter for ett kilogram (1 kg) kjølemedium. Når man snakker om miljøpåvirkningen på drivhuseffekten, er det vanlig å bruke tonn karbondioksid. 
Lars Lerdalen er positiv til det nye kjølemediet.

– Det er moderne og har samme gode ytelse som tidligere, men GWP-verdien er 78 % lavere, sier han.

Funksjoner og dokumentasjon
Ettersom det nye kjølemediet er svakt brennbart er aggregater med R454B utstyrt med detektorer som styres av aggregatets automatikk. 
- Om det mot formodning skulle oppstå lekkasje detekteres dette og tynnes ut ved hjelp av ventilasjonen. På dette viset sikrer automatikken at installasjonen alltid er sikker. På grunn av lavt volum av kjølemedie er det imidlertid unntak for noen små aggregat-størrelser som at de ikke behøver detektorer. IV Produkt sørger for all dokumentasjon, akkurat som før, understreker Lerdalen.

•    Produktene er godkjent i henhold til EN378 og oppfyller internasjonale produktstandarder IEC 60335-2-40.
•    Aggregatene er fullstendig testet og CE-merket fra fabrikk.
•    R454B har tilsvarende ytelse og driftssikkerhet som R410A.
•    R454B er et A2L-kjølemedium som er klassifisert som svakt brannfarlig.
•    Det er ikke krav om lekkasjekontroll av aggregater med R454B.