Mer enn 50 interesserte hadde nemlig satt av nesten en hel arbeidsdag for å få vite mer om de tre prosjektene som Proptech Innovation skulle lansere siste onsdag i oktober. På programmet stod en flere timer lang workshop hvor nøkkelord var aktiv brainstorming, strategidiskusjoner og mulige løsninger for de utfordringer vi står overfor i overgangen til en sirkulær økonomi. 
– Dette er ikke bare et event, det er en bevegelse. Med så mye flinke og engasjerte folk, er jeg overbevist om at vi sammen kan få til veldig mye, sier Espeland.

Workshopen ble arrangert hos Allier-gruppen, én av Proptech Innovation sine ivrige medlemmer. Jon Eidset fra Tevas, som er en del av Allier Gruppen, er prosjektkoordinator for Proptech Innovations første ombruksprosjekt, Kontiki. Prosjektet handler i korte trekk om hvordan man i større grad kan ombruke ventilasjonskanaler. 
– Målet er å etablere en velfungerende verdikjede for praktisk ombruk av ventilasjonskanaler, sier Eidset.

Saken fortsetter under bildet:
Proptech innovation 1-1.jpg

Tre nye prosjekter
Over samme lesten som Kontiki-piloten, lanserte Proptech Innovation, tre nye piloter på workshopen. Urban Mining, Donorbyggregisteret og Pantheon. 
– Et bygg er en gullgruve. Vi må demontere de enorme verdiene byggene representerer og bruke de på nytt. Formålet med ombruksprosjektet er blant annet å forstå hvordan entreprenørene best kan hente ut spesifikke produkter og materialer og bruke det inn i andre prosjekter. Vi ønsker å lage praktiske og konkrete standarder for hvordan dette kan gjøres, sier prosessleder Sissel Fjellstad fra Pwc.

Ingen dødsdom, men nytt liv
Det andre prosjektet er Donorbyggregisteret. Satsingen har vært omtalt tidligere, men registeret skal være en digital, åpen og tilgjengelig oversikt over bygg som vil kunne avgi materialer innen de neste fem årene. 
– Navnet sier det meste. Noen synes det er litt morbid, men det handler ikke om at man har fått en dødsdom, men at man kan bidra med noe ut over sin egen verdi. Donorbyggregisteret ser derfor på alle bygg som en materialbank for fremtidige bygg. Dette potensialet skal registeret synliggjøre, sier prosessleder Anita Martinsen fra Kantega.

Hvordan dette kan gjøres på best mulig måte er selvsagt det viktigste spørsmålet, noe det også er for det tredje prosjektet, Pantheon. Dette handler om ombruk av betong. 
– En av de store utfordringene er at ingen vil ta ansvar for betongkonstruksjonen. Ingen vil med andre ord ta dersom huset man bygger detter ned. Noe av det som ble diskutert var at kanskje det kunne være mulig å se på en balansert standardkontrakt som fordelte ansvaret, sier Brita Svartveit fra Rambøll.

Full fart fremover
Birthe Espeland er stolt over de tre prosjektene som nå er lansert. 
– Samlet favner prosjektene om en stor del av byggebransjen. Klarer vi å løse noen av utfordringene for ombruk, vil det være et betydelig og viktig bidrag til bransjen. Prosjektene har fått god fart ut fra hoppkanten og jeg er derfor overbevist om at dette kommer til å bli veldig, veldig bra, sier Birthe Espeland.