Etter en periode med betydelig arbeid knyttet til forbedringsprosesser, ble styret og Holmås denne uken enige om at det er mest hensiktsmessig for EBA med et lederskifte.

– Vi takker Heikki for hans bidrag til arbeidet for å oppnå en en mer kraftfull organsering av byggenæringen og for hans pådriverrolle for å få myndighetene med på et forpliktende klimapartnerskap. Samtidig er vi glade for at Kari har sagt seg villig til å overta i en periode. EBA har viktige oppgaver på vegne av Norges største fastlandsnæring og vi kan ikke tape fart, sier Jimmy Bengtsson, styreleder i EBA.

Holmås begynte i EBA 1. november 2022 etter fire år i Multiconsult og mange år som topp-politiker.

– Jeg er takknemlig for å ha fått jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kolleger i både i EBA, Byggenæringens Landsforening og blant EBAs medlemmer, sier Holmås. – Nå er byggenæringen på vei inn i tøffe tider og jeg håper på å ha bidratt til at Stortinget i sin behandling av statsbudsjettet for 2024 gjennomfører samfunnsnyttige byggeprosjekter som energieffektivisering, bygging av flyktningboliger og vedlikehold av infrastruktur, og at jeg og EBA har bidratt til å få på plass Klimapartnerskap med regjeringen. Samfunnets og næringens behov går hånd i hånd.

Sandberg var administrerende direktør fra 2013 til 2022. Hun sluttet i lederstillingen etter eget ønske og fortsatte som prosjektleder i organisasjonen.

– Forespørselen om å overta lederjobben kom litt brått på, men hjertet mitt banker for EBA og næringen og selvfølgelig er det hyggelig å stille opp. Medlemmene våre opplever krevende markedsforhold og trenger forutsigbare rammebetingelser for å manøvrere gjennom en periode med dyrtid og utsatte prosjekter. Jeg kjenner både EBAs organisasjon og strategi og skal forsøke å bidra til stø kurs i en periode frem til ny leder er på plass, sier Sandberg.

Styret i EBA har igangsatt en prosess for å rekruttere ny leder.