Selskapene vil fortsatt operere uavhengig, men etableringen Aureka AS, markerer begynnelsen på et spennende kapittel og en betydelig styrking av deres posisjon i markedet. 

Daglig leder i VoldenTollefsen AS, Christer Volden, blir konsernsjef og Kjell Inge Mæland vil være styreleder i Aureka AS. 

Aureka AS har overtatt de to selvstendige selskapene, som begge har lange røtter som familiebedrifter. Mæland Rør AS ble etablert i 1967, mens VoldenTollefsen AS har ble etablert helt tilbake til 1876. 

- Dette oppkjøpet bringer sammen flere generasjoner med rørleggerkompetanse under samme eierskap. Formålet med dette strategiske partnerskapet er å styrke selskapenes posisjon i markedet og gi dem muligheten til å ta på seg større oppdrag. Gjennom deling av kompetanse på tvers av organisasjonene og etableringen av et større fagmiljø, planlegger de å spille på hverandres styrker og oppnå en synergieffekt av å ha en felles eierstruktur, sier Christer Volden. 

- Dette vil gi oss et større geografisk nedslagsfelt og muligheten til å tilby totale tekniske løsninger til våre kunder. Selv med dette strategiske partnerskapet, vil Mæland Rør AS og VoldenTollefsen AS opprettholde sin lokale tilstedeværelse og fortsette å være den lokale rørleggeren som folk har kjent og stolt på i mange år, påpeker Camilla Mæland, daglig leder i Mæland Rør. 

Sammen har de to selskapene over 50 ansatte, med ambisjoner om å oppnå en omsetning på 120 millioner i 2024 og videre vekst i årene som kommer. Med ordrereserver på totalt 60 millioner, ser fremtiden lys ut for dette nye partnerskapet, og de er allerede på utkikk etter nye talentfulle medarbeidere som kan styrke teamet.

- Dette oppkjøpet markerer begynnelsen på en spennende reise for Aureka AS, Mæland Rør AS og VoldenTollefsen AS, hvor vi sammen skal levere rørleggertjenester og total tekniske løsninger til våre  kunder. Denne strategiske alliansen, hvor begge selskapene samles i Aureka AS, understreker vår felles mål om å bygge på arven fra to ærverdige familiebedrifter og sammen skape en ny epoke, understreker Camilla Mæland og Christer Volden avslutningsvis i meldingen.