Rørlegger Strand & Co. ble etablert av hovedeier og daglig leder Trygve Strand i 2006. Ved oppkjøpet 3. november i år var selskapet eid av Trygve Strand sammen med Espen Gundersen, Torbjørn Leer og Jarle Ueland – alle aktive i den daglige driften.

Solid leverandør
Rørlegger Strand & Co. har gjennom 17 år bygd seg opp som en solid, lokal leverandør av alle typer rørservicetjenester til både private og næringslivskunder. I tillegg leveres det små og mellomstore prosjekter, primært innenfor bolig- og fritidsboligmarkedet. Bedriften har sterk lokal markedsposisjon og har hatt god vekst og positiv økonomisk utvikling de siste årene.

Bedriften blir etter oppkjøpet en del av Assemblins rørserviceorganisasjon, ledet av regionssjef Torgny Volden. Virksomheten beholder imidlertid både virksomhetsnavn og samme lokale driftsorganisasjon som tidligere. Samtlige 19 medarbeidere fortsetter i sine stillinger.

Fin prosess
- Vi fant raskt tonen i samtalene og har sett at vi deler både verdier, bedriftskultur og måten å drive forretning på, sier daglig leder Trygve Strand i Rørlegger Strand & Co.

- Dette gir stor trygghet for bedriften og selvfølgelig mulighet til å vokse videre og påta oss større og mer krevende oppdrag. Å bli en del av en stor profesjonell aktør betyr at vi får tilgang til rutiner, innkjøpsavtaler, kompetanse og ressurser som vi ikke ville hatt mulighet til å mobilisere på egenhånd. Samtidig tror jeg at Assemblin opplever at de ikke bare får tilgang til et nytt geografisk marked, men også en gruppe dyktige og veldig dedikerte medarbeidere som jeg vet har mye å bidra med, sier Strand.

Spennende satsing
Regionssjef Torgny Volden i Assemblin service rør ser fram til å få den nye avdelingen og de nye medarbeiderne med på laget.

- Dette er en veldig spennende satsing for Assemblin. Vi har hatt jobber i Kongsberg-distriktet tidligere, men vi har aldri vært fysisk til stede på permanent basis, og har selvfølgelig heller ikke hatt samme lokale kunnskap og markedsposisjon som Rørlegger Strand & Co. nå kan tilføre oss. Vi får inn en superfin gjeng med folk, som vil være et positivt tilskudd til organisasjonen vår. Vi har ambisjoner om å jobbe tett på lag med denne nye virksomheten, slik at vi kan hjelpe hverandre med både mannskap og oppdrag og styrke tilstedeværelsen i et distrikt med stort potensial, sier Torgny Volden.