– Kort fortalt, så har vi nå fått full kontroll over denne delen av bygget. Tiltakene vi har gjort, har gitt oss en energireduksjon på over 40 prosent på dette anlegget, sier eiendomssjef drift hos Zurhaar AS på Nesttun, Atle Skogstrand.

Tente umiddelbart

Zurhaar AS er største eiendomsbesitter på Nesttun og også en betydelig aktør i Norge og utlandet. Selskapet har eiendommer i Bergen, på Askøy, Bømlo, Fornebu, Krøderen, Tranås (Sverige), Lotz (Polen), Sanford Maine (USA) og Saltwell Park (Newcastle UK). Samlet besitter eiendomsselskapet er areal på rundt 170.000 kvadratmeter. 

De er opptatt av å redusere sitt klimafotavtrykk og jobber derfor daglig med tiltak som kan bidra til nettopp dette. Ett av tiltakene er altså bedre energistyring av byggene. 

– Vi har en sammensatt eiendomsmasse med en del eldre bygg. At ny teknologi kan bidra til bedre styring av disse byggene er veldig spennende, sier eiendomsdirektør hos Zurhaar AS, Tone Haugland. 
– Ikke minst er det inspirerende at dette kan gi store energibesparelser, både for oss som utleier, men ikke minst for våre leietakere, sier Haugland.

Mange lavthengende frukter

For rundt et år siden inviterte de Energy Control inn på et møte. De ble da enige om å kjøre en pilot i et av selskapets bygg, en eiendom med flere leietakere og blant annet et treningssenter. Bruken i bygget varierer dermed mye i løpet av dagen. De installerte trådløse sensorer for å samle data for økt innsikt om inneklima og energibruk i bygget. 

– Sensorene gir oss sanntidsdata fra de tekniske anleggene i bygget. Basert på disse dataene finner vi byggets hjerterytme, noe som gjør at vi kan lete etter mulige feil, sier Skogstrand. 

Han forteller at de fort fant flere feil, feil som det ville vært svært krevende å finne uten data fra sensorene. 
– Sensorene har gitt oss muligheten til å høste flere av de lavthengende fruktene, sier Skogstrand.

Styres av seg selv

Zurhaar AS har i dag overlatt kontrollen av ventilasjonen i lokalene til sensorene. Det betyr at de trådløse sensorene styrer ventilasjonsaggregatene opp og ned i henhold til behovet i lokalet. 

– Sensorene måler inneklimaet og er det mye folk i lokalene, så kjøres ventilasjonen opp. Er det lite folk tas ventilasjonen automatisk ned. Dette og en del andre mindre tiltak gjør at vi nå bruker rundt 40 prosent mindre energi i lokalene enn det vi gjorde tidligere, sier Skogstrand. 
Haugland forteller at de kommer til å gjøre tilsvarende tiltak i flere av selskapets bygg. 

– Mange av våre bygg har et tilsvarende potensial som det vi har oppnådd på Nesttun. Vi legger derfor nå en plan for hvilke bygg som er neste ut, sier Haugland.

Et stjerneeksempel

Tommy Hagenes i Energy Control forteller at bygget på Nesttun er et typisk bygg, hvor man med enkle grep og noen trådløse sensorer kan oppnå betydelige energibesparelser. 

– Denne typen bygg er det veldig mange av rundt omkring i landet. Zurhaar hadde allerede et godt energisystem fra Adaptic, men ønsket å styre bygget basert på behov. Med tolv trådløse sensorer, noen energimålere og vårt egenutviklede EC Dashboard, tok vi kontroll over energibruk og inneklimaet i lokalene. Når vi tar hensyn til utetemperatur og andre variabler, så har vi altså oppnådd en energireduksjon på rundt 40 prosent, sier Hagenes.