Hovedfokuset til selskapet vil ligge på drifts- og vedlikeholdsmarkedet. sier Siv Merethe Berge Røsland, CXO / Teamleder FLOW Group Norge. 

Gruppen har selskapene FLOW Elektro Sør-Vest og FLOW Klima Sør-Vest fra før i regionen. 

Til å lede det nye selskapet har gruppen ansatt Frode Frøyland som daglig leder. 
- Frode bringer med seg en imponerende og variert erfaring fra selskaper som YIT Building System, AASE Klima, Caverion og ClevAir. I løpet av sin yrkeskarriere har Frode jobbet i ulike roller, inkludert industrirørlegger, serviceleder, prosjektleder, daglig leder, prosjektingeniør og Delivery & Support Manager. Denne mangfoldige bakgrunnen gir Frode en unik posisjon til å styrke vår konkurranseposisjon i Sør-Vest, poengterer Røsland.

I tillegg til sin yrkeserfaring har Frode også tjenestegjort som korporal i forsvaret, der han blant annet arbeidet som grensevakt mot Russland. 
- Denne erfaringen har satt sitt preg på hans lederegenskaper og evne til å håndtere utfordrende situasjoner, sier Røsland.

- Jeg ser frem til å komme i gang og å sette FLOW VVS Sør-Vest på kartet, forteller Frode, og er klar for å gå løs på de utfordringene som måtte komme i dagens marked, påpeker Frøyland.
- Min første offisielle arbeidsdag var mandag 2. oktober og jeg er nå godt i gang med FLOW Group sitt 30-dagersprogram for nyansatte og med å etablere kvalitetssystemer i det nye selskapet. Det ligger mye spennende aktiviteter og jobber foran oss som jeg ser frem til å ta fatt på.

- Vi er veldig fornøyde med å få Frode på laget vårt, og ser frem til å komme i gang i Stavanger og omegn med et VVS-selskap som skal samarbeide tett med være selskaper innenfor elektro og klima fremover, avslutter Røsland.