- Jeg brenner for VVS-bransjen, og bidrar gjerne med det jeg kan for å løfte og utvikle den videre. Da jeg fikk forespørselen om dette vervet, samt fikk grønt lys fra min arbeidsgiver, trengte jeg ikke lange betenkningstiden. Dette gleder jeg meg veldig til å ta fatt på, og ønsker som alltid å gjøre en god jobb der jeg engasjerer meg. Geir har mange ideer og nytenkning for arbeidet sitt for jobben på Romerike, men han vil ikke si noe om det før det er styrebehandlet på Rørentrepenørene Romerike. 

Vervet vil primært legge beslag på kvelds- og helgetimer, men det lever han godt med. 

- Kona lurte på om jeg ikke skulle ha noe fri i helgene. Det skal jeg, men det er alltid plass til det man er lidenskapelig opptatt av. Å sitte rolig, ligger ikke for meg. Jeg måtte slutte som birøkter på hobbybasis på grunn av en øyeskade, og dette blir en fin måte å fylle noe av ledig tid med. 

- Hva blir oppgavene dine? 

- Jeg skal være en ressurs for styret på Romerike. Primært blir det å tilrettelegge for medlemsmøter, styremøter og kurs, samt være et bindeledd for medlemmer. Er det noe medlemmene lurer på, kan de ringe meg slik at jeg kan ta det videre sentralt. 

Geir minner om at bransjen står foran en spennende, men også utfordrende tid, hvor det er mye nytt å forholde seg til. Han nevner i farten åpenhetsloven og krav til ombruk, som mange ennå ikke har et forhold til, men ingen kommer utenom. 

- I tillegg er det forhold som jus og tolkning av kontrakter etc, som opptar mange av medlemmene våre i hverdagen. 

At Geir har sitt daglige arbeid i Oslo, mener han bare er en fordel. 

- Ja, da kan jeg se muligheter og utfordringer på Romerike med et annet og nytt blikk. To ulike markeder både i størrelse og med sine ulike ut fordringer, men hvor det også er mulig å dra synergier av hverandre.