Årets viking er Assemblins høyeste utmerkelse og tilfaller en eller flere personer som på helt spesielt vis har vært forbilde for verdiene som løftes fram i de etiske og kulturelle retningslinjene Håvamål.

Ny vri
Tidligere prisvinnere er forhenværende avdelingssjef Odd Pedersen i Prosjekt Oslo og hovedtillitsmann Dag Mathisen. I år valgte juryen en helt annen vri. Etter en solid kursendring, med fullt søkelys på samarbeid, kultur og arbeidsmiljø, klarte de tre avdelingene å snu en negativ utvikling til positive økonomiske resultater, godt miljø og gode framtidsutsikter. Det holdt i lange baner for å overbevise juryen.

Imponerende resultater
- Én person klarer ikke å gjennomføre en slik snuoperasjon alene. Alle de tre avdelingene og samtlige medarbeidere har vært med på å dra lasset. Årets pris er en utpreget lagseier og et tydelig eksempel på hvorfor kultur og samarbeid er så viktig. Her har det resultert i imponerende resultater, sa direktør og jurysjef Torkil Skancke Hansen, under utdelingen.

Torkil fikk hjelp fra både artist Alex Rosén og fjorårets vinner Dag Mathisen til å overlevere vandrehjelm og diplom til Espen og Lars Petter på vegne av de tre Sarpsborg-avdelingene.

- Lagarbeid
 Prisen kom fullstendig overraskende. Tanken streifet oss ikke en gang at vi skulle være kandidater, sier Espen Eriksen og Lars Petter Fjeldstad.

- Det er bare å takke og bukke for tilliten og ikke minst sette to solide streker under ordet lagarbeid. Denne snuoperasjonen hadde aldri vært mulig uten full oppslutning fra alle medarbeiderne i Sarpsborg-huset. For 140 medarbeidere er denne prisen et synlig bevis på at de bidrar med noe verdifullt og at de blir sett og verdsatt av bedriften. Det betyr mye, sier de.