Print
Ante Andersen, Senior Rådgiver i Communications Contractors.

Enten du er byggeier og ønsker gunstige forsikringsvilkår og rabatt på din forsikring eller om du er utførende av kontroll på automatiske brannalarmanlegg, må du nå altså forholde seg til FG 790 kontrollveiledningen for automatiske brannalarmanlegg, understreker han. 

Kontrollveiledningen er utarbeidet av Finans Norge Forsikringsdrift, FG Skadeteknikk og ble publisert onsdag 1. mai 2023.

Andersen påpeker at FG 790 har en overgangsperiode på 6 måneder, noe som gjør at bedrifter og personell som utfører kontroll, og ikke innehar FG 760 / FG 750 -sertifisering i dag, kan skaffe seg det før 1. november 2023.
 
- For de som har foretak som allerede innehar FG 760 sertifisering, men ikke har registrert seg i FG kontroll, bør gjøre dette nå. Slik registrering er gratis, men må utføres og søkes om til FG av den enkelte bedrift som innehar sertifisering.

Det er ingen automatikk mellom sertifisering og listeføring i FG kontroll. Listeføring hos FG kan søkes om her: https://www.fgkontroll.no/, opplyser han, men foretaket må være sertifisert for og kunne listeføres.

Hensikt og bakgrunn

- Hva er formålet med kontrollveilederen? 

- Formålet er å avklare forventinger til kontroller som gjennomføres av automatiske brannalarmanlegg, herunder omfang, avviksvurdering og anleggsvurdering. Dette vil være med å bidra til at kontrollen blir så lik som mulig, uavhengig av hvem som har utført kontrollen. 

- Forsikringsselskapene ønsker en enkel måte å vurdere tilstanden på brannalarmanlegget i ditt bygg. Forsikring i teori er ganske enkelt: er risikoen for en utbetaling på skade stor og konsekvensen høy, blir forsikringspremien også høy. Kan du derimot vise til tiltak som gjør at risiko for store utbetalinger vil bli lavere, vil du kunne få bedre vilkår og lavere forsikringspremie.

Automatiske brannalarmanlegg (ABA) er et sikkerhetstiltak er som hovedregel påkrevd av byggeforskrift (TEK) i alle byggverk i risikoklasse 2 til 6. Disse anleggene, om de fungerer som de skal, skal redusere konsekvensen av en brann i bygget ved hjelp av tidlig varsling.

- Et brannforløp vil da bli detektert på et tidlig stadium og kan slukkes før den utvikler seg til en storbrann med stort potensial for skade. Risiko og kostnad på skaden reduseres og skade utbetalingen for forsikringsselskapet går ned.

Han påpeker at utfordringen ved kontroll av slike anlegg tidligere har variert med hvem som utfører kontrollen og hvilke sjekkpunkter kontrollskjemaet inneholder. Manglende eller varierende kompetanse hos kontrollør er også en utfordring.

Høyere kompetansekrav

- Krav satt i FG 790 gjør at vi får høyere kompetansekrav både for foretak og personell, og at sjekkpunktene blir tilnærmet like de samme uavhengig av hvem som utfører kontrollen. I tillegg til utfordringer med kompetanse og kontrollskjema finner vi store mangler på nødvendig dokumentasjon som brannkonsept, alarmorganisering og prosjekterings tegninger på mange eksisterende bygg. FG 790 skjerper krav til byggeier om å fremlegge nødvendig dokumentasjon for kontroll.

- I korte trekk setter FG 790 krav til sertifisering av utførende foretak og personell av kontroll, krav om nødvendig dokumentasjon og inneholder en liste over sjekkpunkter for 1.gangskontroll (uavhengig kontroll) og for rutinekontroll (årskontroll)