Tormod Grindstad har vært produksjonssjef for TROX Auranor Norge de siste 5 årene og vil nå gå over i rollen som Production Development Manager.
- Vi har planlagt å øke investeringene i årene som kommer, og i sin nye stilling vil Tormod være ansvarlig for å øke robotiserings- og automasjonsgraden hos TROX Auranor. «Med sin omfattende erfaring innen produksjon og automasjon, vil Tormod være avgjørende for å utvikle vår produksjon til å bli mer konkurransedyktig og ta nye steg innen digitalisering og innovasjon, sieradministrerende direktør John Georg Storvik.

 

Tore Stenbråten blir produksjonssjef.
Tore Stenbråten blir produksjonssjef.

Tore Stenbråten, som har vært Head of R&D i 22 år og totalt i selskapet i 34 år, vil fra 1. august 2023 ta over stillingen som produksjonssjef.
- Tore har et sterkt engasjement for kontinuerlig  forbedring og vil bringe sin ekspertise innen forskning og utvikling til produksjonen. Etter så mange år i bedriften har Tore stor kjennskap til vår produksjon og LEAN produksjonsfilosofi (Just in Time). - Han vil ha en nøkkelrolle i å sikre høy kvalitet, effektivitet og økt produksjonskapasitet og i tillegg bidra til å nå målet om å bli en av Norges beste arbeidsplasser, forteller Storvik.

Sturla Ingebrigtsen, tiltrer rollen som Head of R&D.
Sturla Ingebrigtsen, tiltrer rollen som Head of R&D. Carina Rud Pettersen

Vår Business Development Manager, Sturla Ingebrigtsen, vil tiltre rollen som Head of R&D fra 1. august 2023.

- Sturla har vært hos oss siden 2017 og har mye teknisk kunnskap og erfaring fra bransjen. Med sin sterke kompetanse innen ventilasjonsfaget og sin forretningsforståelse, vil Sturla bli en sterk leder for forsknings- og utviklingsarbeidet hos TROX Auranor Norge. Han vil ha ansvar for å drive innovasjon, identifisere nye markedsmuligheter og utvikle produkter og løsninger for framtiden, sier John Georg Storvi, legger til at han er svært glad for å ha fått på plass disse endringene og at TROX Auranor er heldige som har så mangeerfarne og kompetente personer som gjør en slik rokering mulig.