- Ventilen gjør regulering av varme og kjøleanlegg betydelig mer nøyaktig og er mer energibesparende enn de tradisjonelle,reguleringsventilene. Nettopp å spare energi er naturlig nok veldig mange opptatt av i disse dager, sier Michael Jacobsen og Ove Hjelleset, henholdsvis produktsjef Balancing & Control og daglig leder i IMI Hydronic Engineering AS. 

IMI Hydronic Engineering AS er en del av IMI plc, og er ledende leverandør av teknologier som sikrer drifts- og energieffektive vannbårne varme- og kjøleanlegg for bolig- og næringsbyggsektoren. Produktporteføljen omfatter merker som IMI Pneumatex, IMI TA og IMI Heimeier.

Godt mottatt i markedet

TA-Smart ble presentert for det norske markedet i mars i fjor, og er blitt svært godt mottatt for sine tekniske egenskaper. Det er tre hovedprinsipper for konseptet, forklarer Jacobsen. 

- For det første er den trykkuavhengig. Det vil si at den er upåvirket av trykkvariasjoner i systemet. Standard reguleringsventiler opplever store trykkvariasjoner (tilgjengelig trykk) som skyldes variabel flow / variabelt trykkfall i distribusjonsnettverk. Dette forårsaker dårligere / vanskeligere kontroll av de forskjellige kretsene, som påvirker hverandre. TA-Smart eliminerer det problemet. 

- Det andre nøkkelprinsippet, er at ventilen har en innebygd energimåler med ultralydsensorer som kontinuerlig måler flow-en, og temperatursensorer som måler tur og retur temperaturer. Dette overvåker energiforbruk med høy nøyaktighet. Ventilen reguleres direkte på målt vannmengde eller effekt, ikke som tradisjonelle ventiler som reguleres på ventilposisjon ved hjelp av ekstern temperaturføler (mindre nøyaktig / tregere). Vil du ha 1000 liter per time, regulerer du enkelt for det! 

Det tredje prinsippet, er kommunikasjon. Her har du ulike digitale (Bacnet, Modbus) og analoge kommunikasjonsmuligheter innebygd i ventilkontrolleren, og løsningene er full konfigurerbar med mobilapp. 

- Gjennom appen kan du se alt av energiforbruk, effekt, flow, temperaturer, og du kan enkelt gjøre innstillinger i appen. Appen er gratis å laste ned, og den vil automatisk gjenkjenne ventilene når du slår på Bluetooth, sier Jacobsen. 

Typiske applikasjoner hvor TA Smart anvendes er alle applikasjoner med 2-veis kontroll, der man trenger rask og nøyaktig kontroll, høy pålitelighet, energiovervåkning, kommunikasjon, og full oversikt over system-ytelser. Typisk er kontrollkretser (primær/sekundær distribusjon), ventilasjonsaggregater, varmevekslere, og dataromskjøling.

Logger data

Dataene for den kontinuerlige overvåkingen blir lagret og logget. Det gjør at du kan gå nesten ett år tilbake i tid, som kan være nyttig når du skal optimaliserer systemet. 

- Og appen er svært brukervennlig og har lang rekkevidde via Bluetooth, supplerer Hjelleseth. 

- Et tradisjonelt system bruker statiske innreguleringsventiler, som krever lange prosedyrer for å balansere de ulike kretsene. Med TA-Smart er det bare å sette ønsket vannmengde, så er du ferdig. Man sparer mye tid og er sikre på at innregulering er riktig utført (man kan lett verifisere vannmengder som er forinnstilt på alle TA-Smart i anlegget med et par klikk) sier Jacobsen.

Best i markedet på lav flow

De trekker spesielt fram reguleringsegenskapene ved lav gjennomstrømming som gjør den uovertruffen og markedsledende i markedet. 
- En reguleringskapasitet fra 1 til 100 % av maksimal gjennomstrømning er det ingen av konkurrentene som kan matche med samme nøyaktighet, sier Jacobsen.  

Saken fortsetter under illustrasjonen:


TA-smart illustrasjon.jpg

- Som regel opererer vannbårne systemer med under 20 % gjennomstrømning – det vil si 50 % effekt - ca. 80 % av tiden. Dette fremhever viktigheten av god ventilregulering under forhold med lav gjennomstrømning dersom anlegget skal være i stand til å levere ønsket effekt og dermed ønsket temperatur gjennom hele sesongen. 

TA-Smart er utviklet for å håndtere dette med stor nøyaktighet. Den innebygde ultralydmålingen gir en svært nøyaktig strømningsmåling helt ned til 1 prosent av sin nominelle gjennomstrømning, noe som fører til en energieffektiv drift av varme- og kjølesystemer. 

- TA-Smart regulerer både den lille vannmengden du trenger om vinteren og den store vannmengden når du skal kjøle om sommeren, pluss i tidsrommet i mellom. Dette er en fremtidsrettet løsning og et viktig bidrag til den situasjonen verden befinner seg i dag med knapphet på energi!

Veldig kompakt, Perfekt til renovering

- Når vi sier at ventilen er veldig kompakt, mener vi det virkelig, sier Jacobsen. 
- I og med at alt er innebygdt i en enkelt ventilkropp, sparer vi opp til 80% i ventillengde sammenlignet med konkurrerende produkter! Dette er ypperlig for renoveringsprosjekter hvor man ønsker å erstatte gamle ventiler og har dårlig plass. 


Kommunikasjon og konfigurasjon
Kommunikasjon og konfigurasjon kan skje med Bus kommunikasjon BACnet IP og MS/TP Modbus, samt RTU og TCP. Bluetooth BLE 5.0 til smarttelefoner og nettbrett, både Android og iOS. Det er ikke nødvendig med PC, kabel eller dongle, og det brukes MQTT som dataoverføringsprotokoll til og fra skytjeneste Hycloud.