- Vi ser at det er et stort behov i drifts- og vedlikeholds-markedet, og derfor var det svært hyggelig at Bjørn-Arild valgte oss for sin videre karriere. Jeg har tidligere jobbet med Bjørn-Arild i YIT/Caverion og kjenner han som en særdeles dyktig fagmann og med en raus og inkluderende personlighet som sprer glede og begeistring hvor enn han er. Tilbakemeldinger fra kunder gjennom mange år beviser dette, sier Andersen. 

Bjørn-Arild begynte sin videregående utdanning innen mekaniske fag for så å gå videre innen motormann faget og ta seg til sjøs. Jobbet som lærling i IUM i Grimstad på oljetankeren M/T Nordic Sarita. I 2004, etter 2 år til sjøs, tok han fagbrev som motormann.  Så kom førstegangstjenesten. Bjørn-Arild tjenestegjorde på KNM Horten og benyttet blant annet tiden der til å ta kurs i verksteds teknikk. De siste 6 månedene ble avtjent i Spania. Planen var å fortsette karrieren til sjøs, men regler om norsk bemanning og behovet hadde endret seg mye.

Behov for jobb på land meldte seg og han ønsket å holde seg i det mekaniske faget, så Bjørn-Arild begynte som sveiser, mekaniker og rør spool montør på Nymo AS i Grimstad. Der jobbet han i ca. 1,5 år før han ble anbefalt å søke på stilling som ventilasjonsmontør i daværende YIT i Arendal.

Der begynte han 1. juni i 2007 som ufaglært montør og tok fagbrevet innen ventilasjon og blikkenslagerfaget i 2009. Bjørn-Arild har hatt en del større prosjekter som ansvarlig montør / BAS, som f.eks. Eureka trinn 1, Strømmen oppvekstsenter, APL trinn 4, Levermyr stadion i Grimstad, Frolandia flerbruk/svømmehall i tillegg til utallige boliger og ombyggingsjobber som montør. Hans tekniske interesse og ferdighetsnivå gav han muligheten til å gå videre som service tekniker i 2012 og utvide sin kompetanse innen alt fra filterskift til små service oppdrag i begynnelsen, til feilsøking av anlegg, samt utskiftning av diverse komponenter i ventilasjons anlegg. 

Det ble også mer og mer feilsøking på automatikk og utbedring av styringer, hvor han igjen fikk lære om PLS programmering, beregning av luftmengder og trykk, utforming av kanalnett og 1-linje ark oppbygging. Bjørn_arild avanserte så til serviceingeniør i 2019, hvor nye oppgaver åpnet seg. Bygget videre på med F-gass sertifikat klasse 1 hvor service, utbedringer og montasje av varmepumper og større kjøleanlegg ble dagligdags samt service og vedlikehold på nødstrøms generatorer og NBG anlegg for kraft generering.

- Jeg valgte å søke jobb hos FLOW Bredesen Klima AS som Serviceleder for å få nye spennende utfordringer, bygge videre relasjoner og dele erfaring og kunnskap. Nå starter jobben med å bygge opp en service avdeling med kompetente fagfolk hvor målet er å begeistre kundene, sier Bjørn-Arild Halén.

- Vi er svært fornøyde med å få Bjørn-Arild med på laget, han har med seg en imponerende kompetanse og høyt servicenivå, avslutter Andersen i pressemeldingen.