Borg Forvaltning har oppgradert automatikken og installert nytt SD-anlegg fra BS Teknikk AS. Etter et tett samarbeid mellom driftere i Borg Forvaltning og BS Teknikk, har Billingstadsletta 18 i Asker klart å oppnå en halvering av energiforbruket og en innsparingstid på investeringen tilsvarende 2,5 måned.

Figur 1: Årsrapport fra Energinet, 2019-2023

Grafen over viser en umiddelbar effekt etter ombyggingen i oktober 2022 hvor gjennomsnittlig forbruk er blitt redusert fra 184 til 94 kWh/kvm. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på 49 prosent. 

– Å se så store effekter av smarte løsninger på byggautomasjon og god drift, motiverer meg mest i jobben, kommenterer Camilla Børsand hos BS Teknikk.

Smartfunksjoner, EOS og nytt toppsystem
På Billingstadsletta 18 har eksisterende komponenter som pumper, ventiler og vifter blitt gjenbrukt og koblet opp mot nye undersentraler med fornyet styringsstrategi. Eksisterende treveis-ventiler er oppgradert med ny motor. Videre bidrar kalenderstyring og regulering mot utetemperatur til energibesparelsen.

– I mange bygg står det eldre utstyr som kan gjenbrukes og gjøres smartere, slik at utstyret får økt levetid og styres på en mer energiøkonomisk måte, forteller Gunnar Børsand hos BS Teknikk

Videre har BS Teknikk levert KIONA/ Iwmac SD-anlegg på topp som logger verdier tilbake til anleggsstart. Den varsler på avvik og gir drifter et godt verktøy for å kunne optimalisere byggene sine. Billingstadsletta 18 er i tillegg koblet opp mot Energinet, et energioppfølgingssystem som samler og presenterer energidata, forbruk og ytelser.

Figur 2: Spektralanalyse fra Energinet: Sammenligning et halvt år

En spektralanalyse gir en god oversikt over hvordan et bygg styres og bidrar blant annet til å identifisere kjøretider, energitopper og avvik. Fra analysen på illustrasjonen over sees effekten av smart-styring og viktigheten av gode verktøy. Et anlegg som kun kjører når det er nødvendig.

– Hvilken rolle spiller verktøyene?
– Kiona og Energinet sin hovedoppgave er å overvåke prosesser og varsle på avvik. Her ser vi et godt eksempel på spektralanalysen over, hvor vi blant annet har et avvik på tekniske anlegg i november og desember i 2022, forteller Camilla Børsand.

Et enkelt brukergrensesnitt oppdager feil
Med verktøy som Iwmac og Energinet kan man raskt, og med et enkelt brukergrensesnitt oppdage feil og sette i gang utbedrende tiltak.

– Takket være rask og rett håndtering sørget Borg Forvaltning for at nedetiden var kort og avviket ble fikset, påpeker Camilla Børsand.

Allerede for 10-15 år siden satset BS Teknikk på smarte komponenter, bus kommunikasjon og datadeling.

– Tilbakemelding på komponentnivå er en svært viktig faktor for å kunne styre bygget rett. I grove trekk kan vi si at vi tidligere jobbet med signaler, i dag jobber vi med datadeling.

Med god erfaring på området har selskapet nå bygget systemer som bidrar til at alle i et prosjekt kan komme raskt og riktig i mål.

– Det er der suksessfaktoren ligger. Å kunne styre anlegget med mindre materiell og installasjonstid, men til mye bedre kvalitet, avslutter Gunnar Børsand.