Det ervervede selskapet sysselsetter 14 ansatte i avdelinger i Bergen og Førde og har en årlig omsetning på rundt 100 millioner kroner. Selskapet vil videreføre driften under samme virksomhetsnavn, men vil organisasjonsmessig bli en del av selskapet Assemblin Ventilasjon AS.

Spennende med ny region
- Assemblin har en tydelig definert oppkjøps- og integrasjonsprosess. Vi leter aktivt etter selskaper som kan komplettere oss geografisk eller teknisk, og legger avgjørende vekt på kriterier som lønnsomhet, god kultur og en organisasjonsmodell som samsvarer med vår egen, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

- Selskapet vi nå overtar innfrir på alle disse parameterne og vil bli en viktig brikke i vår videre satsing på ventilasjonsmarkedet. Det er dessuten veldig spennende at vi etablerer oss med virksomhet i en helt ny geografisk region. Det kan åpne for mange muligheter i fremtiden, sier han.

Stabil vekst
Ingeniørfirmaet R. Torgersen AS ble etablert i Bergen i 2004 og utvidet med en avdeling i Førde i 2021. Bedriften har hatt en stabil og solid økonomisk utvikling siden starten. Den er i dag en betydelig aktør i ventilasjonsmarkedet i hele vestlandsområdet, med kunder og oppdrag innenfor både privat- og offentlig sektor.

Hovedeier og daglig leder Roar Torgersen medgir at det er vemodig å selge en bedrift han har bygget opp gjennom 20 år, men at det skjer på helt riktig tidspunkt.

- Vi omsetter for rundt 100 millioner i 2023, det er helt i grenseland for en organisasjon av vår størrelse. Skulle vi ha ambisjoner om fortsatt vekst, var vi avhengige av mer ressurser og større muskler. En viktig del av vurderingen var at Assemblin har mange av de samme tankene og ambisjonene som oss når det gjelder kultur, kvalitet og inntjening. Vi fant tonen med én gang, sier Roar Torgersen.