Et svanemerket nybygg skal være blant de mest klima- og miljøvennlige på markedet. Derfor er det tatt høyde for hele livssyklusen til bygget, og kravene revideres jevnlig.   

De nye kravene er mer ambisiøse og strenge på, klima, bevaring naturmangfold, sirkularitet og materialer, og innemiljø.

Det er også et obligatorisk krav om at det skal lages en økologirapport på tomta som bygget skal settes opp på. I tillegg skal det utarbeides en tiltaksplan for hvordan naturmangfoldet skal vernes.  

– Dette er et viktig miljøarbeid, men det er vel så viktig når det gjelder hva slags informasjon som gis til forbrukere og boligbyggere. Flere tiltak bidrar både til et rikere naturmangfold og bedre utemiljø, begge deler er viktig for forbrukerne, sier Bjørn Olav Strandli, markedsansvarlig i Svanemerket i en melding. 

Et verktøy for EUs taksonomi

Byggenæringen står for rundt 40 prosent av det globale klimagassutslippet, og EU vier derfor byggesektoren stor oppmerksomhet, blant annet gjennom taksonomien. De mange nye føringene kan likevel være krevende å følge med på.   

– Med Svanemerket får byggherrer et konkret verktøy for praktisk miljøarbeid som også strukturerer arbeidet med EUs taksonomi. I tillegg gjør Svanemerket det enkelt å kommunisere tydelig om klima og miljø til kjøperen, da Svanemerket er svært godt kjent i befolkningen, sier Strandli. 

Brems i boligbyggingen, men Svanemerket merker vekst

Det siste året har det vært en nedgang i byggeaktiviteten i Norge. Nylig meldte Selvaag om bråstans i boligbyggingen.

Samtidig opplever Svanemerket sterk vekst i antall svanemerkede nybygg, og ferske tall viser 17 prosent vekst i 2022. Det betyr at det nå finnes hele 32.000 svanemerkede leiligheter, småhus, skoler og andre formålsbygg i Norden i dag, og 45.000 til er under oppføring. Godt over 4000 av dem er bygget eller under oppføring i Norge.  

– Det er krevende tider, også i byggebransjen. Pris og beliggenhet har lenge vært viktigst for kjøpere, men nå ser vi en dreining til å ta mer bærekraftige valg. Interessen for svanemerkede bygg er stor i hele Norden. Dette er en god start for Norge, og vi forventer flere svanemerkede nybygg fremover, sier Strandli.