Konferansen ble åpnet av Thor Lexow, administrerende direktør i VKE som innledet om VKEs strategiske arbeid innen seriøsitet, bærekraft og kompetanse for å styrke medlemmenes konkurransekraft, lønnsomhet og verdiskaping. I arbeidet med det nullutslippssamfunnet står reduksjon av klimagassutslipp helt sentralt. Midler for å få til dette er sirkulær økonomi, opplæring og utdanning. Gjennomgående digitalisering er et nødvendig verktøy for dette.

– For å imøtekomme behovet for rimelige, energieffektive og miljøvennlige løsninger innen klimamarkedet, både ved anskaffelse og ved drift må vi arbeide med å heve kompetansen, bidra til digitalisering og sørge for at det er til tilgjengelige ressurser for å løse oppgavene. En nøkkel for å løse de markedsmessige utfordringene er å øke rekrutteringen og å heve relevansen på utdanning på alle nivåer, fra yrkesfaglig utdanning til bachelor- og masterutdanningen, sa Lexow i sin innledning.

NHO roser VKE for arbeidet med nytt fagbrev
Ole Erik Almlid, NHO-sjefen, snakket om hvordan Norge og bransjen fremover kommer til å bli påvirket av krigen i Ukraina og uroen som dette medfører i Europa. Han snakket mye om kompetanse og gratulerte VKE med det gode arbeidet med å få godkjent det nye fagbrevet i ventilasjonsteknikk. Den største utfordringen bransjene står foran er hvordan vi skal klare å få rekruttert nok unge til å ta fagbrev.

Deretter tok Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion, over stafettpinnen. Han snakket om hvordan Caverion jobber for å utvikle sine ansatte og samtidig gjøre seg til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Sesjonen ble avsluttet av VKEs tidligere styreleder gjennom mange år, Steinar Holm, nå konstituert eiendomssjef i Oslo Universitetssykehus. Steinar kom med en refs til sine gamle bransjekollegaer, leverandørene er ikke gode nok til å komme og fortelle om de nye løsningene sine.

Fremtidens kompetanse
Peter Schild fra OsloMet og Thomas Bergersen fra opplæringskontoret Kulvent holdt innlegg om hvordan vi skal lokke ungdommen til å velge tekniske fag på både universitetsnivå og på videregående. Bente Sverdrup fra Gjensidige fortalte oss hva vi trenger å vite om fremtidens rapporteringskrav innen bærekraft.

Arnkell J. Petersen fra NMBU utfordret ventilasjonsbransjen til å vurdere hybrid installasjon. Kan man spare materialer ved å installere mindre mekaniske anlegg og bruke naturlig ventilasjon som en bidragsyter til å ta behovstoppene.

Konferansen ble avsluttet av Eirik Newth som kom med rene ord for pengene, med dagens tempo kommer vi ikke til å klare å nå klimamålene vi har satt oss. Vi må forberede oss på det "kjipe grønne skiftet", hvor vi må gjøre de vanskelige valgene og ikke bare enkle endringer. I fremtiden vil det ikke lenger være nok ungdom til alle jobbene, men kan noe av redningen komme i form av smarte maskiner som kan hjelpe oss med enkle oppgaver på arbeidsplassen?

Gode tilbakemeldinger
Årets konferanse har fått veldig gode tilbakemeldinger av de som deltok. Foredragene var interessante og til tider underholdende, spesielt avslutningsinnlegget til Eirik Newth var det veldig mange som trakk frem.

Administrasjonen i VKE er allerede i gang med å planlegge neste års konferanse. Så dersom du har noen ideer til hva konferansen bør handle om eller vet om noen som kan holde et spennende innlegg, så er det bare å tipse oss.

Nytt styre i VKE
Før selve VKE-konferansen ble det avholdt årsmøte i VKE for medlemsbedriftene. Årsmøtet valgte nytt styre for 2023/24 som følger:

Knut Skogstad, Flexit – styreleder (gjenvalgt)
Jens Petter Burud, Caverion – nestleder (ikke på valg)
Liv Mona Arntzen, PTG Kuldeteknisk (ny)
Henning Friis, Luftkvalitet (gjenvalgt)
Pål Haukeland, Therma Bergen (gjenvalgt)
Bjørn-Osvald Skandsen, Systemair (ikke på valg)
Leif Øie, GK Norge (gjenvalgt)
Jarle Holstad, Johnson Controls Norway – varamedlem (ikke på valg)
Espen Ose, Agder Ventilasjon – varamedlem (ny)