I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Dette er for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift. 

Forslaget har skapt debatt i media og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten.

Derfor feier nå AP/Sp tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven


Les også: Enighet om fremtidens opplæringskontor

- Vi er veldig glade for at vi får et bredt og sterkt flertall på Stortinget. Alle politikerne i utdanningskomiteen på Stortinget har aktivt gått inn i saken og vært villig til å lytte på innspill. Dette er demokratiet på sitt beste, sier Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge i en kort kommentar rett etter at dette ble kjent i dag. 

- I denne saken har byggenæringen med EBA som lokomotiv, stått sammen med NHO, Fellesforbundet og LO for å sikre at Norge fortsatt er i verdenstoppen når det gjelder fagopplæring.