- I Norge, som i Sverige, foregår det en elektrifisering der industri, transport og samfunnet forøvrig vil endre seg, noe som skaper stor etterspørsel etter ny fornybar energi. Ved å utnytte all den kunnskapen vi har bygget opp de siste 10 årene i Sverige, vil vi kunne tilby våre kunder kvalitet og leveransesikkerhet fra første øyeblikk. Dette er vårt viktigste konkurransefortrinn. Det sier Nikolai Iversen, daglig leder i EnergiEngasjement Norge AS.  

Potensialet for solenergi i Norge er enormt. Med tidligere svært lave strømpriser som følge av store mengder vann- og vindkraft, har markedet for utbygging av solenergi tidligere vært tregt. Men gjennom nye spilleregler, med rask elektrifisering kombinert med utvidede eksportkabler og økt etterspørsel etter strøm fra Europa, har det åpnet seg et nytt marked for solenergi.   

Selv om EnergiEngagemang nettopp har etablert en organisasjon i Norge, har de allerede flere pågående prosjekter. Selskapet retter seg mot industri, eiendomsselskaper, landbruk og borettslag. Innen fem år forventer selskapet å være en sentral aktør innen i solenergi, kjent for alltid å levere prosjekter av høyeste kvalitet.    

Initiativet skal ledes av Nikolai Iversen, som har lang erfaring fra energisektoren, hvor han har jobbet med handel med fornybar elektrisitet i Norden og Europa.   

- For hver fornybare kWh som produseres, reduseres behovet for elektrisitet produsert av kull, olje og gass. Økt mengde fornybar energi er en forutsetning for å løse klimautfordringene vi står overfor i dag, og det er både en glede og en nødvendighet å jobbe hver dag for et karbonfritt samfunn. Da jeg kom i kontakt med EnergiEngagemang følte jeg umiddelbart at det var en "perfekt match, forteller Nikolai om hva det var som gjorde at han valgte å ta seg av etableringen.   

Nikolai får hjelp av EnergiEngagemangs grunnlegger Johan Skördare. Johan forlot nylig stilling som administrerende direktør i det svenske selskapet for å jobbe med strategisk utvikling av selskapet og vil bidra med viktig kompetanse i Norge, både når det gjelder å bygge selskapet og spesialkunnskap innen solenergi.   

- Det er alltid gøy å være tidlig ute i et marked, og vi ser at det er et stort potensial for å vokse i Norge. Markedet ligner på mange måter Sverige, men ligger noen år etter når det gjelder solenergi. Jeg gleder meg veldig til å følge reisen med å få flere til å oppdage gleden ved å produsere sin egen solenergi. sier Johan Skördare.