Den 19. september var det et ekstraordinært møte om strøm på Stortinget. Da kom det til sammen 94 ulike forslag til tiltak fra partiene. Først ble energi- og miljøkomiteen enige om fem tiltak, og denne uka ble Frp med på å støtte ytterligere syv forslag. 

De 12 forslagene fordeler seg med tre tiltak hver knyttet til: 

* Enovas rolle og løsninger
* Solenergi
* Strømnettet
* Andre typer tiltak

Tilleggsmandat for Enova
Et av forslagene handler om å gi Enova et tilleggsmandat om å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering. Enova har hatt energieffektivisering som mandat tidligere, men det ble fjernet av regjeringen Solberg.  
– Jeg er kjempeglad for at regjeringspartiene ble med oss på å rydde opp i den forrige regjeringens arbeid, sa Lars Haltbrekken fra SV på et frokostmøte NOVAP var med på å arrangere sammen med NBBL, EFO og Nelfo torsdag 13. oktober.

Stortinget ber også regjeringen vurdere 

å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.  å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling. 

Et annet tiltak handler om å utrede en ordning for strømstøtte til nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder. Stortinget ber også regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger. Det kan gjøres ved å opprette en midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak. 

– Det gjenstår å se hva som faktisk kommer ut av dette, men vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med en rekke politikere, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Her finner du mer om de 12 tiltakene. 

Kilde:NOVAP