Dag Terje er 60 år og bosatt i Sandnes med sin kone. Han er fagutdannet rørlegger og har arbeidet med salg siden 1996, de siste 18 årene i Oso Hotwater AS. Han vil ha ansvar for salg av hele CTCs produktportefølje, som omfatter boligberedere, storberedere, varmepumper og elektrokjeler, i distriktet.  

 - Vi er svært glade for å ha fått Dag Terje Lea inn i CTC. Han vil tilføre oss betydelig kompetanse på varmt vann, samtidig som han kjenner markedet i Agder og Rogaland meget godt gjennom sin tidligere karriere. Vi sikre på at han vil lykkes godt med sin nye stilling, sier Ole Andreas Valnes, Daglig leder i CTC Ferrofil.

CTC FerroFil AS er et heleid datterselskap av Enertech AB, som igjen er heleid av Nibe Industrier AB. Produksjonen av produktene foregår i dag ved fabrikker i Sverige og Norge.