Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økte med 0,9 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2022, ifølge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet økte med henholdsvis 1,7 og 0,1 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet økte med 1,1 prosent i denne perioden.

Fra mai til juni 2022 falt den samlede aktiviteten marginalt med 0,1 prosent viser sesongjusterte tall. Anleggsvirksomhet falt med 0,6 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,3 prosent. Næringen oppføringen av bygninger var uendret fra mai til juni.

- Til tross for et svakt fall i aktiviteten fra mai til juni 2022, har det siden mars 2022 vært god vekst i bygge- og anleggsaktiviteten samlet sett, sier seniorrådgiver Heidi Vegsund.

VVS opp 1.1 prosent

Alle undernæringene innen bygg og anlegg, bortsett fra næringene bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekomunikasjon og riving og grunnarbeid, bidro til oppgangen på 0,9 prosent i 2. kvartal 2022. Oppføring av bygninger samt elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid hadde en vekst på henholdsvis 1,7 og 1,1 prosent og var med det, de undernæringene som bidro mest til den samlede oppgangen. Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon bidro til å bremse veksten med en nedgang på 2,8 prosent.

Oppgang i produksjonsaktiviteten i Eurosonen i mai

Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samlede produksjonsaktiviteten i eurosonen hadde en vekst på 0,4 prosent fra april til mai 2022. I samme periode økte produksjonsaktiviteten i Norge med 0,9 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 6,2 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 0,7 prosent i mai 2022.