Filterstandarden EN ISO 16890 har erstattet EN 779. Den nye standarden har etablert et effektivitets-klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere.

– Veilederen fra Eurovent gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den gamle og den nye standarden for filterklasse og anbefalte kombinasjoner av filterkvalitet, forteller Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

Oppdater anbefaling ved flertrinnsfiltrering

Krav til filtreringsgrad kan oppnås ved å anvende egnede filterklasser (ettrinnsfiltrering) eller kombinasjoner av filterklasser (flertrinnsfiltrering). Dette muliggjør en optimalisering av filtreringssystem og spesielt å øke energieffektiviteten. Utskillingsgrad ved flertrinnsfiltrering kan beregnes etter metoden i EN ISO 16890.

Fjerde utgave av Eurovent 4/23-veiledningen er oppdatert i tråd med WHOs retningslinjer fra 2021 for for anbefalte konsentrasjoner av partikler PM2,5 og PM10. Veiledningen gir anbefalte kombinasjoner av filterklasser som tilfredsstiller krav til minste utskillingsgradene for aktuelle kategorier av uteluftskvalitet og tilluftskvalitet.

Veilederen er ikke er uttømmende, og det anbefales å kontakte en filterleverandør for optimalt valg.

Relevant for alle som prosjekterer og drifter bygg

– Veiledningen Eurovent 4/23 gir en god innføring med praktiske tabeller som VKE har oversatt til norsk. Veiledningen  henvender seg til alle innen bygg og VVS som prosjekterer og drifter ventilasjonssystemer. Spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere, entreprenører, byggdriftere og leverandører av utstyr vil ha nytte av denne veiledningen for luftfiltre avslutter Lexow.

Last ned veiledning Eurovent 4/23 – fjerde utgave her.