VVSforum har innhentet tall fra Mesterbrevnemda som er ansvarlig for mesterutdanningen i Norge. Og trenden er ikke til å ta feil av: Flere ønsker å ta mesterbrev!

I 2017 var det 63 som ble mester, året etter var tallet 95. I 2019 og 2020 henholdsvis 98 og 94 mestere. Toppåret var altså i 2021 med 114 mestere. 

Mange mestere fra KEM

Ved utgangen av 2021 var det 2112 registrerte rørleggermester i Norge!

- En blir ikke nødvendigvis en bedre rørlegger av å gå mesterskolen, men skal du lede og drifte en rørleggerbedrift er mesterutdanningen viktig, sier Atle Engholm til VVSforum. 

54-åringen har selv mesterbrev som kulde- og varmepumpemontør, og har jobbet som daglig leder hos Blimester.com siden 2019. 

Blimester.com er sammen med Folkeuniversitetet og Norges mesterakademi de eneste som tilbyr mesterutdanningen på halvannet års utdannelse. 

Som KEM-ingeniør blir du automatisk rørleggermester – men er et fireårig utdannelsesløp. Av fjorårets 114 mestere utgjorde 41 av disse KEM-ingeniører. 

- Du starter ikke på KEM-linja for å bli mester. Studieplanen de følger på fagskolen er langt mer teknisk enn den vi har på den tradisjonelle mesterskolen. Meningen er at du skal bli en flinkere prosjektleder av å gå på KEM, men en bedre bedriftsleder ved å gjennomføre mesterskolen, sier Engholm. 

Savner flere jenter

Du kan bli mester etter at du har bestått svenneprøven. Prisen for å gjennomføre mesterbrev hos Blimester.com er 56 000 kroner, og gjennomføres via digital undervisning. 

- Det er veldig gledelig å registrere at det er så stor interesse for å ta mesterbrev. Vi har jevnt tilsig av interessenter, også mange unge rørleggere. Jeg vil likevel råde mange til å ikke forhaste seg; det er greit å ha litt arbeidserfaring før en går rett på mesterutdanningen. Kunnskapsnivået blant studentene er variabelt. Vi har studenter fra hele landet, men savner flere jenter, forteller Engholm. 

Firmaet Rørleggermester Jensen AS på Strømmen utenfor Oslo eies og drives av rørleggermester Trond Jensen (58). Han tok mesterbrevet for rundt 20 år siden. 

- Det var en bra utdannelse. Jeg lærte mye som jeg har dratt nytte av i det daglige arbeidet, sier han til VVSforum.  

Engholm håper rørbransjen blir lovregulert. Det vil styrke yrket, mener han. 

- Jo høyere kvalifikasjoner du stiller til dem som skal utøve yrket jo bedre er det. Rørlegger er noe av det mest tekniske du kan gjøre innen håndverksfagene, så det er merkelig at det ikke stilles høyere krav til utførende, sier Atle Engholm.