- Det verste med denne saken er den negative og usanne beskrivelsen regjeringen har av byggenæringen. I våre øyner er det en spennende og attraktiv næring, men de styrende politikerne mangler åpenbart kontakt med den delen av virkeligheten, sier hun. 

Det var daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) som i januar lanserte det omstridte forslaget om omfattende innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Blant forslagene var et forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen, og å fjerne adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter som blant annet ved sesong- og arbeidstopper. Høringsfristen var 19. april og både NHO og en samlet byggebransje advarte sterkt mot disse forslagene. 

Men som møtte døve ører.

Svært kritisk

- Også RørNorge har selvsagt vært svært kritisk til forslaget fra tidligere arbeidsminister Hadia Tajik om å forby innleie på Østlandet fordi det tar bort fleksibiliteten i markedet. Vi håpet den nye arbeidsministeren ville sette pris på ansvaret bedriftene tar for å utdanne ungdom i Norge. Det har aldri vært flere lærekontrakter i rørleggerfaget. Mjøs Persen risikerer i stedet nå å ødelegge denne gode trenden ved å fullføre forbudsforslaget for innleie. Det er bare trist. 

- Alternativene til innleie som regjeringen foreslår er uholdbare og vil kunne ødelegge faget og gi færre læreplasser, og ikke flere, påpeker hun.

Dårlige fleksibilitetsmekanismer

– Intensjonen til arbeidsministeren om en god og sunn byggenæring er riktig god, men tiltakene må treffe og ikke gjøre vondt verre. Regjeringen mener i forslaget om å forby innleie, at bedriftene kan bruke det de kaller andre fleksibilitetsmekanismer, og peker på at bedriftene kan permittere mer, si opp folk, bruke mer overtid eller mer deltid.

– Permittering og oppsigelse. Det er ikke det vi vil ha det. Rørleggeryrket er et attraktivt yrke med fulle stillinger, god lønn og forutsigbarhet. Det er slik vi vil at yrket skal være. Og det er det som gjør at mange vil utdanne seg til faget.

Innleieforbud = flere utenlandske bedrifter

Røiseland forteller at Rørleggerfaget er populært. I 2021 hadde rørleggerbedrifter i Norge 2026 løpende lærekontrakter. Lærlinger kommer fra videregående skole eller er såkalt voksenlærlinger. 

– Bedriftsledere i rørbransjen gjør nøyaktig det politikerne sier de vil ha; bedrifter som utdanner ungdom, men også gir dem med «hull» i CV-en en mulighet.

-  Fagbevegelsen mener et innleieforbud vil bidra til at norske rørleggere får mer å gjøre? 

– Det er nok noen som håper det blir effekten, men det er større fare for at det motsatte skjer. Det er først og fremst bedrifter i prosjektmarkedet som får hjelp av bemanningsselskap for å skaffe arbeidskraft. Hvis den muligheten forsvinner, vil det bli færre norske selskap som våger å legge inn anbud på større prosjekter. Da går enda flere kontrakter til utenlandske selskap. Hvis ikke bedrifter har arbeid, tar de ikke inn lærlinger og forholdene blir mer usikre for alle ansatte. 

- I vårt marked må det være litt fleksibelt, på den måten kan bedriften ha mange fast ansatte og jevnt tilsig av lærlinger, sier Røiseland.