Nylig kunne vvsforum.no melde at eierbedriftene i VVS Norge AS med stort flertall takket ja til å inngå i Mestergruppen-konstellasjonen. 

Men ikke alle valgte å bli med. Bergens-bedriften Ø. Antonsen AS er en av flere bedrifter som valgte å takke nei. 

- Helt siden vi ble presentert for dette tidlig i april har jeg vært negativ. Utformingen av den nye kjedemedlemskontrakten inneholdt flere punkter vi ikke kunne akseptere. Kontrakten var etter vår skjønn uakseptabel uavhengig av salg til Mestergruppen eller ikke. Vi foretok derfor valget om å fullføre vår nåværende kontrakt for deretter tre ut av kjeden, sier daglig leder i Ø. Antonsen, Arve Antonsen til VVSforum.

50-åringen fortsetter: 
- Da vi i sin tid gikk inn i Bademiljø, så handlet det for vårt vedkommende om en god felles strategi på butikk, felles markedsføring og felles innkjøp. Vi hadde lik stemmerett, hadde lik aksjepost - det var en fin og demokratisk ordning. Jeg var ingen tilhenger av at private aktører skulle få kjøpe aksjer når VVS Norge ble opprettet. Årsaken til dette grunnet i at jeg så for meg en fremtidig interessekonflikt hvor bedriftshensyn og private hensyn kunne være motstridende. Dette scenariet mener jeg kan ha påvirket beslutningen om salg til Mestergruppen.

Rørleggerfirmaet Ø. Antonsen AS er i dag 10 ansatte. 

- Jeg har vært i dialog med flere rørleggerbedrifter. Noen var for. Andre imot om å gå inn i Mestergruppen. Alle må ta sin avgjørelse på vegne av sin bedrift. Vi tror ikke vi kommer ikke til å tape på dette – bedriften tjente penger lenge før medlemskapet i Bademiljø, nå VVS Norge – og jeg har ikke troen på at vi hadde økt salget av VVS-varer med et medlemskap i Mestergruppen. Jeg ønsker ikke at noen skal kunne pålegge rørleggerbedriften å bruke fellestjenester med hensyn til den daglige drift, det bestemmer vi selv. Vi har et system som fungerer bra for oss, sier Antonsen. 

- Hva er planene fremover?
- Jeg har snakket med flere folk i bransjen, så får vi se hva som skjer. Vi har en jevn flyt med nye oppdrag. God stabilitet er vår styrke.