Kontrakten er ein totalentreprise med ein verdi på om lag MNOK 120 ekskl. mva.

Bremnes Fryseri skal utvida kapasiteten med eit nytt tilbygg i tilknyting til eksisterande bygg, ved Bremnes Seashore sine fabrikkar og hovudkontor på Bømlo. Prosjektet består av fryseri, kjøl, lagerareal og eit nytt moderne kontorbygg i 3 etasjar.

Total bygningsmasse er på om lag 6.000 m2.

Byggjearbeidet startar i andre kvartal 2022 med planlagt ferdiggjering i tredje kvartal 2023.