Sønderskov har blant annet vært ansvarlig for oppbygningen av og flyttingen til de nye fabrikklokalene på Jaren, men har også samtidig hatt ansvar for TROX Danmark, sitt bosted i Danmark samt TROX konsernets øvrige interesser i Norden. De siste årene har det vært krevende og vanskelig å pendle mellom to land på grunn av pandemien.

- TROX Auranor har vokst seg betydelig større og er blant de mest bærekraftige i bransjen – økonomisk så vel som operasjonelt. Per dags dato har bedriften et ordreinntak som er 50% høyere enn fjoråret, noe som sammen med dagens situasjon i Europa skaper utfordringer med bl.a. tilgang på råvarer, transport og å få nok ansatte til produksjonen. Derfor vil det være godt og riktig nå med en norsk leder som kan være tilstede på den nye fabrikken på full tid. Det vil gi best forutsetning for å finjustere produksjonsprosesser og bedriften som helhet, for å møte den store etterspørselen vi ser både i dag og i fremtiden, uttaler Peter Sønderskov.

Peter Sønderskov vil fremdeles være i TROX konsernet som blant annet administrerende direktør for TROX Danmark og rådgiver for styret i TROX Auranor.

- Alle hos TROX Auranor vil gjerne takke Peter for samarbeidet, vi er stolte over hva han har stått i spissen for og som vi sammen har fått til. Vi ønsker samtidig John Georg velkommen til TROX-familien, skriver selskapet til slutt i pressemeldingen.