For å oppnå god regulering er det avgjørende at ventilen kan håndtere lavegjennomstrømninger og svingninger i systemtrykk. I de fleste europeiske land opererer VVS-systemer med under 20 % gjennomstrømning (50 % effekt) ca. 80 % av tiden. Dette fremhever viktigheten av god ventilregulering under forhold med lav gjennomstrømning. Uten dette vil anlegget gjennom det meste av sesongen ikke være i stand til å levere ønsket effekt og dermed ønsket temperatur skriver de i en pressemelding.

Ta-Smart er derfor utviklet for å håndtere dette med stor nøyaktighet. Den innebygde ultralydmålingen gir en svært nøyaktig strømningsmåling helt ned til 1 prosent av sin nominelle gjennomstrømning, noe som fører til en energieffektiv drift av varme- og kjølesystemer. 

TA-Smart er kompakt og har få komponenter.Aktuator er montert på ventil. Kun behov for begrenset plass for og etter ventilen.

Med TA-Smart får eiendomsbesitter bedre innendørs komfort ved lavere energiomsetning. Ettersom den kontinuerlig måler temperatur, gjennomstrømning og effekt i systemet, byr den også på bedre driftskontroll og enkel feilsøking.

Den er tilgjengelig i størrelsene DN32-80.

 

IMI Hydronic Engineering, som er en del av IMI plc, er ledende leverandør av teknologier som sikrer drifts- og energieffektive vannbårne varme- og kjøleanlegg for bolig- og næringsbyggsektoren. Produktporteføljen bygger på over hundre års tradisjon og innovasjon, og omfatter følgende markedsledende merker: IMI Pneumatex, IMI TA, IMI Heimeier. Selskapet har hovedkontor i Eysins, Sveits, samt et globalt nettverk for salg og teknisk støtte.