- Denne investeringen er et ledd i vår strategi om vekst og utvikling av selskapet. Vi har de siste årene hatt plassutfordringer og har blant annet måttet leie eksterne lagerlokaler. Dette er en nødvendig kapasitetsutvidelse for å håndtere vekst i både omsetning og utvidelse av produktsortiment. For oss er fornøyde kunder i fokus og da må vi ha en effektiv og moderne logistikkløsning som server våre kunder, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad i en pressemelding. 

Investeringen er beregnet til omtrent 100 millioner kroner. Flexit har som mål å starte byggingen i år og ha det ferdig i 2023. Det nye lagerlokalet bygges som en utvidelse av eksisterende bygningsmasse ved hovedkontoret og hovedlageret i Ørje og vil være et høylager på 3000m2. Det vil samtidig utvides med flere kontorplasser og større kantine. 

- Flexit er i utvikling og vi har stor tro på framtiden. Flexit sine inneklima- og oppvarmingsløsninger er miljøvennlige og bærekraftige, og sparer mye energi. Vi er dermed en del av løsningen på det grønne skiftet, utdyper Skogstad.