En av dem var Jens Hauge fra Teknisk Bureau AS i Stavanger. – Det er første gang jeg er med på dette arrangementet, og jeg har ikke tidligere opplevd at så mange bedrifter i ventilasjonsbransjen samles.
– Det er knallbra at leverandører kan samarbeide på denne måten. Det viktigste for meg på fagmøtet var å bli guidet gjennom jungelen av produkter som finnes, og her var det en del produkter jeg ikke kjente til fra før. Ett eksempel på en nyttig nyhet for meg var merkesystemer for ventilasjonsaggregater.

Det som setter prikken over i-en på arrangementet, var likevel kombinasjonen av det strengt faglige med det sosiale, fremhevet Jens Hauge. – Den sosiale delen er viktig fordi man gjør bekjentskaper og treffer andre fagfolk med spesielle interesser. Nå forvente vi at dette er en tradisjon – vi ser allerede frem til neste år, sier Jens Hauge.

Jens Hauge er prosjektingeniør VVS i Teknisk Bureau AS, en teknisk totalentreprenør som dekker alle fagene fra rør til ventilasjon, sterkstrøm og svakstrøm. Teknisk Bureau AS har 280 ansatte og omsetter for 320 millioner kroner.

Også andre vi snakket med var positive, ikke minst var det bred enighet om at kombinasjonen av faglig samling og sosialt samvær var meget vellykket. Det er ofte i de mer uformelle sammenhengene at de gode ideene kommer. Noen av deltakerne ønsket imidlertid at det faglige programmet skulle vært litt mindre generelt og mer direkte matnyttig.

Både rådgivere og ventilasjonsentreprenører vi snakket med på møtet i Sandnes var enige om at markedet i Stavanger-området var godt. De prosjekterende har rikelig med oppdrag, og det betyr at også entreprenørene får timer å fakturere.
– Problemet er hvem vi skal si nei til, var et gjennomgangstema.

Et tema som opptar rådgiverne, er de nye energiforskriftene. Rådgiverne bruker mye energi på å sette seg inn i denne problemstillingen, som bl.a. byr på store utfordringer når det gjelder dimensjonering og vifteeffektivitet (SFP). Nå skal det være lave trykkfall, som krever større kanaler, og det kan igjen bety at etasjehøyden må opp.