Kontrakten, som er på 100 millioner kroner, er inngått med TeknoBygg AS, som er byggets hovedentreprenør.

Avanserte styringssystemer
Det legges opp til avanserte tekniske løsninger i hele det 20 000 kvadratmeter store bygget, med automatisk styring av blant annet temperatur, luftmengde, CO2-innhold i luften og lys – alt etter hvor mange som befinner seg i bygget. Sammen med nye bygningstekniske løsninger – for eksempel skal kulde/varme kunne lagres i betongen i bygningskroppen – vil styringssystemene bidra til et energiforbruk på under 100 kWh pr kvadratmeter pr år i nybygget.

Sammenlignet med et landsgjennomsnitt for nye kontorbygg på over 280 kWh pr kvadratmeter årlig, vil dette gi store innsparinger i energiutgiftene. All oppvarming skal for øvrig foretas med fjernvarme fra Trondheim Energi Fjernvarme AS, mens et system av luft/vann-varmepumper også vil bidra til å holde forbruket av kjøpt energi nede.

- Nybygget i Søndre gate vil få noen av markedets mest avanserte løsninger, for ikke å si de mest avanserte, fastslår markedssjef Hans Martin Sivertsen ved YIT i Trondheim.

Nødvendig samspillprosess
- Slike kompliserte installasjoner krever et tett samarbeid mellom alle involverte i planleggings- og byggprosessen. Siden januar i år har vi derfor deltatt i en aktiv samspillprosess med byggherren, representanter for dem som skal bruke bygget, byggentreprenøren, arkitekter og fagrådgivere. Dessuten har NTNU/Sintef bidratt med gode innspill. I vår bransje er det langt fra vanlig å ha en så omfattende planprosess. Uten dette aktive samspillet mellom alle parter allerede fra staren av, hadde vi imidlertid ikke kunnet nå de tøffe målsettingene for energibruk og inneklima.

Prosessen med å finne de beste løsningene er for øvrig ikke avsluttet, selv om byggingen snart vil være i gang. Blant annet er valg av løsninger for lys ikke endelig avgjort. Flere alternative lyskilder vurderes fortsatt, også løsninger med LED-lys.

 Fleksibelt bygg
I tillegg til energibruk og inneklima har fleksibilitet vært en annen avgjørende faktor i planarbeidet.

- Sparebank 1 Midt-Norge har en planleggingshorisont for bruken av bygget på 50-80 år. Da sier det seg selv at de bygningstekniske løsningene må kunne tilpasses endringer i selskapets struktur og størrelse og for eksempel endringer i organiseringen av kontorarbeidsplasser. Hele bygget må derfor ha en grunnkonstruksjon og tekniske løsninger som kan passe til mange forskjellige scenarioer uten at det kreves full ombygging, forteller Sivertsen.

Bygget, som vil få fem etasjer, skal i første omgang ha kontorarbeidsplasser for 400 medarbeidere. Første etasje skal benyttes til butikklokaler. Åpningen skal foregå høsten 2010.

Kilde: YIT.no