Dette fastslår Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no til VVSforum.no.

Han sier at både EU og Norge har de seneste årene kommet med mange redegjørelser, lover, direktiver og forordninger for å sikre mer bærekraftig bygging.

- I 2008 valgte EU dessuten byggesektoren, som et av seks markedsområder, som skal sikres en bedre og hurtigere utvikling mot en bærekraftig status i bygge- og boligsektoren, sier han, og poengterer at EU har spesielt fokusert på at jordens seks milliarder mennesker må bo i bærekraftige boliger for vesentlig å kunne utvikle bærekraftige samfunn i verden. Innen 2050 vil vi være ni milliarder mennesker på jorden.

Dessuten er mellom 10 prosent og 15 prosent av befolkningen i EU er direkte eller indirekte ansatt i, eller  avhengig av byggesektoren ca. 20 prosent (i tonn) av Europas industriproduksjon er byggematerialer.

- Det er også velkjent at boliger og andre bygninger står for ca. 40 prosent av energiforbruket i Europa, noe EU også EU er svært opptatt av, sier han. Og legger til at 30 prosent av alt avfall i EU skyldes bygge- og boligsektoren.

Det siste av seks fokusområder i EU han trekker frem er at 20 prosent. av vannforbruket i EU står bygge- og boligsektoren for.

- Det er dessuten et faktum at vi i Norge normalt tilbringer mellom 70 og 90 prosent av vårt liv i en bygning eller i en bolig, sier Bisgaard.

Energiriktige boliger er selvfølgelig allerede - til en viss grad - et lovgivningsmessig krav som i de neste år vil bli kraftig strammet. Men energiforbruk til oppvarming og CO2-utslipp fra en bolig utgjør bare ca. 20 prosent av bærekraftigheten til bygget.

Et lavenergihus er derfor sjeldent et bærekraftig hus i forhold til gjeldende normer, mener Bisgaard.

- Av de mange indikatorer som samlet kjennetegner et bærekraftig bygg, er det nemlig også andre vesentlige faktorer, som f.eks. levetiden til boligen og mengden av vedlikehold.  For å kunne oppnå 100 % bærekraft skal også sosiale forhold som inneklima, sunnhet og velvære være i orden. Husk at alle indikatorer alltid skal beregnes og telles med i et regnskap, for å kunne finne graden av bærekraft for en bolig eller en bygning.

Tommy Bisgaard påpeker at til å prosjektere en bygning i Norge kan man kun bruke de europeiske prosjekteringsnormer, kalt EUROCODES.

EU har allerede vedtatt  at de allment kjente retningslinjer for hvordan man bygger et bærekraftig hus korrekt, skal innarbeides i forbindelse med den kommende revisjonen av EUROCODES. Disse retningslinjene bygger på de eksisterende internasjonale standarder for bærekraft.

- EU har i tillegg, i forbindelse med den kommende lovmessige revisjonen av alle produktstandarder for byggprodukter, besluttet at alle miljøfarlige stoffer (kalt RDS – Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres. EU har utarbeidet en database over disse stoffene og en prosedyre for hvordan man deklarerer og markedsfører sitt byggprodukt, avslutter Bisgaard i byggitegl.no .