Det finnes flere kvalitetssikringstandarder og sertifiseringsordninger på markedet.

Eurovent-sertifiseringen er den mest kjente i Europa.

Men dersom du er ute etter en kvalitetssertifisering som gir best mulig beskyttelse mot helseskadelig svevestøv, ja da er det P-merking som gjelder.

Det er det anerkjente Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP) som forvalter sertifiseringen.

SP arbeider blant annet med tekniske utredninger, måleteknikk og forskning for næringsliv og samfunn. Sammen med produsenter og brukere iverksatte SP «Certifiseringsregler for luftfilter», eller den såkalte P-merkingen, i 1997.

Dette er kravene
I sertifiseringsreglene blir det stilt grunnleggende krav til ventilasjonsfilteret. Dette er noen av kravene som blir stilt:

• filteret skal langtidstestes i reelt miljø – ikke bare i et laboratorie
• filteret skal holde strenge minimumskrav til hvor stor andel av en bestemt partikkelstørrelse det stopper
• filteret skal ikke miste utskillingsgraden vesentlig under bruk

Produkttestingen tar selvfølgelig utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende utgaven av EN 779. Men det som du virkelig bør merke deg, er at P-merkingen stiller langt strengere krav til partikkelutskillingen enn minimumskravet i EN 779.

Krav til produksjonsprosessen
P-merkingen stiller ikke bare krav til bare selve produktet. Dette er noen av de andre kravene som SP stiller til sertifiserte filterprodusenter:

• produksjonsprosessen skal foregå i henhold til et sertifisert kvalitetssikringsystem.
• filterprodusenten må ha egen godkjent testrigg for fortløpende testing av filter.
• All fortløpende testing av filter skal dokumenteres
• Alle endringer av av det sertifiserte produktet skal rapporteres

SP passer godt på at filterleverandører som har produkter med P-merking har full kontroll på produktkvaliteten.

Hvert år gjennomfører SP kontrollbesøk der de blant annet tar stikkprøver av dokumentene i kvalitetssystemet.
SP plukker også ut ventilasjonsfilter som sendes til nøytralt laboratorie for kontroll av trykkfallsdata og partikkelutskilling, i tillegg til at all offisiell produktinformasjon blir gjennomgått.

Garantert produktkvalitet
Så hva betyr det egentlig for deg at du har et ventilasjonsfilter med P-merking i ventilasjonsanlegget?
Først og fremst at du får et filter som holder hva det lover av tekniske verdier – også under reell drift.

Det betyr også at filteret er produsert etter de strengeste kravene til sikkerhet og kontroll.

Men viktigst av alt: dersom du velger et P-merket ventilasjonsfilter i filterklasse F7, F8 eller F9, er du garantert et ventilasjonsfilter som stopper langt flere skadelige partikler enn andre finfilter på markedet som ikke er P-merket.

For det er jo et best mulig inneklima som er viktigst av alt når du skal velge filter, ikke sant?