På møtet i ITB Brukerforum i Oslo den 29. oktober viser programmet at det er fokus på Barcode Bjørvika, med erfaringer fra planleggingen, byggingen og fra noe tids drift. Øystein Ylvisåker i Oslo S Utvikling vil snakke litt om prosjektet, Åge Nylehn i Vedal Prosjekt tar for seg integrasjon, testing og ferdigstillelse og Erlend K. Simonsen i DNB Næringseiendom kommer inn på overtakelse, drift og evaluering.

I Trondheim den 12. november er det fokus på Børsa skole -  erfaringer fra planleggingen, byggingen og overleveringen – om å være i forkant. Man tar opp litt om prosjektet – litt om forventningene - litt om organiseringen – litt fra kravspesifikasjon.

Videre hvordan systemintegrasjon, testing og ferdigstillelse ble løst, og til slutt litt om overtakelse, forventningene til driften og erfaringen så langt – litt om hva som bør gjøres annerledes neste gang. Eskil Solberg og Thomas Stenvoll i Skanska Tekniske Entrepriser AS og Kenneth Heimdal i HR Prosjekt AS er fagpersonene som har denne delen av møtet.

Deretter blir det en gjennomgang rundt erfaring med ITB i drift i Prof. Brochs gt. 2 (Miljøbygget) – ble det slik vi forventet? Dette ivaretas av Ulf Haugen fra KLP.

I Østfold den 24. november er det Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg som er midtpunktet, med fokus på erfaringer fra planleggingen, byggingen og overleveringen – om å rehabilitere et kjøpesenter i full drift.

På møtet vil driftssjef Storbyen Kjøpesenter Frank Lunde og teknisk sjef Calle Evenrud i Citycon snakke om prosjektet, om forventningene, om organiseringen, fra kravspesifikasjon, hvordan systemintegrasjon, testing og ferdigstillelse ble løst.

Videre vil de komme inn på overtakelse, forventningene til driften og erfaringen så langt – og ikke minst, litt om hva som bør gjøres annerledes neste gang.

Det blir omvisning i kjøpesenteret med fokus på de tekniske installasjonene.

ITB Brukerforum starter alltid med en frokost, og Erik A. Hammer fra Grønn Byggallianse og Arne Eggen fra Integra avslutter med å ta en gjennomgang rundt prøvedrift og verifikasjon – veien mot «Riktig med en gang».

ITB Brukerforum i Bergen ble avviklet 6. oktober.

Etter lunsj er det mulig å delta på kurs i NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Kurstemaet er prosjektering, utførelse og idriftsettelse - samme dag og i samme lokaler som ITB Brukerforum. Kursinstruktør er Erik A. Hammer. Det er forbehold om at det blir flere enn 10 deltagere. Kurset er kostnadsplikt og blir fakturert med kr 1.200,- pr deltager – oppgi fakturaadresse.

Påmelding til både brukerforum og kurs skjer til arne.eggen@norskteknologi.no - og merk påmeldingen med «ITB Brukerforum Oslo, Trondheim eller Østfold» og ”ITB kurs Oslo, Trondheim eller Østfold”.

Mer om ITB Brukerforum, møtested, tider osv hos Integra.