Undervisningsbygg inviterer sammen med blant andre store byggherrer som Statsbygg, Trøndelag fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Østfold fylkeskommune og Omsorgsbygg til en konferanse om energiproduksjon fra solceller.

Det skriver Undervisnigsbygg i en pressemelding.

Leverandørdagen finner sted 6.mars i Undervisingsbygg sine lokaler i Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo.

- I dag har en rekke offentlige bygg solceller på tak og fasader som produserer energi byggene selv ikke har behov for. Bygg kan levere opptil 100 kW til strømnettet, men på solfylte dager vil det produseres energi over denne grensen. Hva skjer med denne overskuddsstrømmen byggene produserer? Dette spørsmålet er bakgrunnen til at vi nå står nå samlet og stiller krav til smarte løsninger for lagring og smart bruk av energien som produseres. Det behøves et utviklingsløp og vi må se på hindringer i dagens rammevilkår og regler, skriver de i pressemeldingen.

Samspill
- På leverandørdagen legger vi opp til et godt samspill mellom offentlige og private aktører for å få frem de gode løsningene og legge opp til egnet prosess videre. Denne leverandørdagen er første steg på veien for å få til gode løsninger som kan skaleres opp og tas i bruk av flere.

Det vil bli speed-dating slik at leverandørene blir bedre kjent med hverandre.

- Her vil vi gå både i dybden på den spesifikke utfordringen, men skal også vise bredden og markedspotensialet for de gode løsningene på både statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå siden flere virksomheter ønsker det samme. Leverandørene vil også inviteres til et spesifikt løp med Plan og designkonkurranse, lyses ut 6. mars, skiver Undervisningsbygg til slutt i pressemeldingen.