Knut Olav Knudsen, daglig leder i Norsk Varmeteknisk forening.[/caption]

I over 10 år har noen snakket på utpust og innpust til både forbrukeren og rørleggeren at dette kommer til å bli et forbud, nå er det her, er vi klare. Ja vil mange hevde, kanskje vil andre si. Jeg tror vi klarer dette, men vi må ha fokus på kvalitet og på kundens behov. Vi skal være fagmenn som gir boligeier riktige råd. Vi skal kjenne reglene rundt oljetanken og kunne Enova sine støtteordninger på rams. Dette er vår mulighet til å vise at rørleggeren kan. Her skal vi feie til side alle dårlige rykter, vise at rørleggeren fortjener heder begrepet fagmann. Han skal ikke bare være en montør som jobber etter en tegning. Du som rørlegger må bestemme deg for å bli en fagmann. I alle bransjer er det slik at når markedet vokser så er det mange som vil være med å dele kaka. Faren da er at noe setter i gang uten å være helt klar. Å bygge det perfekte varmepumpeanlegget, tilby biofyringsolje eller bare instalere en elkasette/dobbelmantlet bereder krever forståelse og innsikt i kundenes behov. Du er kundens rådgiver i det du passerer dørterskelen. Det er forskjell på en gammel dame som skal flytte om noen få år eller en 40 åring som skal bo i huset i mange år til. Det er ikke sikkert de skal ha samme løsning.

Saken fotsetter under bildet:

Fra en av samlingene i Trondheim.[/caption]

Etter over 150 befaringer og foredrag til snart 7000 sluttkunder så virker det som om også kundene har tatt inn over seg at det nærmer seg. Sammen med kommuner, Naturvernforbundet og Brødrene Dahl er det mange sluttkunder som har fått tips til løsninger. Akkurat nå er det Trondheim som står for tur, første kvelden var det ca 80 som dukket opp. Dette er kunder som på en eller annen måte har et behov for våre tjenester. De som ønsker en befaring må vi klare å prioritere.

For noen dager siden var jeg sammen med noen ledere i VVS bransjen og han ene sa til meg at hadde jeg drevet rørleggerfirma i dag så hadde jeg satset på dette og spesialisert noen av rørleggerne mine til å bli ekstra god på varme.

Men i god gammeldags stil så blir sikkert julekvelden på kjerringa et begrep som blir gjeldende. Jeg tror vi får mye å gjøre med utfasingen i 2019, jeg håper kundene ikke somler for mye, de taper også på å vente.

Lykke til med utfasingen av fossil olje!