Coronaepidemien med et nytt coronavirus (SARS-CoV-2) forårsaker den pågående internasjonale epidemien av sykdommen som har fått betegnelsen Covid-19. Viruset er både mange ganger mer virulent, det vil si at det skaper mer alvorlig sykdom, og det er kanskje ti ganger mer smittsomt enn influensavirus. Smitte mellom mennesker av SARS-CoV-2 i Wuhan, Kina, begynte i desember 2019 (Li et al 2020, Paules et al 2020, Luo et al 2020, Bukhari & Jameel, Wange et al 2020). Det er holdepunkter for at et miljø med lav luftfuktighet og temperatur fremmer levedyktigheten til SARS-CoV-2 i dråpene, svekker ciliefunksjone og immunforsvaret og gir tilgang til det dype lungevevet med rask overføring mellom smittede individer (Moriyama et al 2020). Det ser ut til at, i det minste de alvorlige tilfellene av COVID-19 med viral lungebetennelse, kan være resultat av luftbårne overføringer. En studie av variabilitet på provinsnivå av det grunnleggende reproduktive antallet for COVID-19 over hele Kina fant imidlertid at ikke bare tørre og kalde steder opplever høy virusspredning, men enkelte steder med høy absolutt fuktighet (AH) har også vist høyere virusoverføring i befolkningen (Luo et al 2020). Effektene av tørr luft synes altså likevel ikke å være så sterke som for influensavirus. Det nøyaktige forholdet mellom temperatur, fuktighet og COVID-19 vil bli tydeligere når den nordlige halvkule når sommermånedene. Det bør også være mulig å studere utbredelsen av smitte i land på den sørlige halvkule så sant det er mulig å få troverdige data (spesielt i Australia og New Zealand). Bedre innsikt i sesongsvariasjonen vil muligens kunne gi bedre kunnskapsunderlag både for behandling og forebygging (Sajadi et al 2020). Imidlertid er det mange andre faktorer i tillegg til omgivelsestemperatur, fuktighet og overlevelse av viruset utenfor verten, som påvirker og bestemmer overføringshastigheter blant mennesker i «den virkelige verden» (National Academies of Sciences 2020). Luftforurensing øker faren for å dø av covid-19 Studien fra Harvard, publisert 050420, viser at risikoen for å dø i USA hvis man blir smittet av koronaviruset kan være 20 ganger høyere hvis man bor i et område med stor luftforurensing (Wu et al 2020). Forskerne har analysert covid-19-dødsfall i USA frem til og med 4. april. Studien tar for seg til sammen 3000 fylker, der 98 prosent av landets befolkning bor. En økning på bare 1 ?g/m³ i PM2,5-partikler er assosiert  med en økning på 15 prosent i dødsraten til covid-19. Fra før er det kjent at en ved å bli utsatt for en liten økning i luftforurensing over en periode på 15–20 år, fører til en økning i risikoen for å dø rent generelt. Konklusjonen i den nye studien er at effekten er 20 ganger sterkere for risiko ved covid-19. Funnene viser hvor viktig det er å skjerpe innsatsen for å redusere luftforurensing både før og etter Covid-19-epidemien. Kilde EEA, presentert på NRK.no 130420[/caption]   Litteratur Bukhari Q, Jameel Y. Will Coronavirus Pandemic Diminish by Summer? (March 17, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3556998 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3556998 en økning på bare 1 ?g/m³ i PM2,5-partikler henger sammen med en økning på 15 prosent i dødsraten til covid-19, er konklusjonen i rapporten. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, et al. 2020. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N. Engl. J. Med. In press. https://doi.org/10.1056/ NEJMoa2001316. ISSN: 0028-4793 , 1533-4406; DOI: 10.1056/NEJMoa2001316 Luo W, Majumder MS, LiuD, PoirierC, Mand lKD, etal. 2020. The role of absolute humidity on transmission rates of the COVID-19 outbreak. medRxiv 2020.02.12.20022467. Moriyama M, Hugentobler WJ, Iwasaki A. Seasonality of Respiratory Viral Infections. Annu Rev Virol. 2020 Mar 20. doi: 10.1146/annurev-virology-012420-022445. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32196426. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. 2020. Coronavirus infections—more than just the common cold. JAMA In press.https://doi.org/10.1001/jama.2020.0757 National Academies of Sciences. Rapid Expert Consultation on SARS-CoV-2 Survival in Relation to Temperature and Humidity and Potential for Seasonality for the COVID-19 Pandemic (April 7, 2020) (2020). ISBN 978-0-309-67639-7 | DOI 10.17226/25771 Sajadi MM, Habibzadeh P, Vintzileaos A, et al. Temperature, humidity, and latitude analysis to predict potential spread and seasonality for COVID-19. Posted: 9 Mar 2020. SSRN Home Page: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ Wang J, Tang K, Feng K, Lv W. High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. March 9, 2020. Wu X, Nethery RC, Sabath MB, et al. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Heath, Boston, MA, 02115, USA. Corresponding and senior author: Francesca Dominici, PhD Clarence James Gamble Professor of Biostatistics, Population and Data Science Harvard T.H. Chan School of Public Health Co-Director Harvard Data Science Initiative 677 Huntington Avenue Boston, MA 02115 410.258.5886 Email: fdominic@hsph.harvard.edu. https://projects.iq.harvard.edu/files/covid-pm/files/pm_and_covid_mortality.pdf. Jfr også artikkel på NRK.no 13.04.20 ved journalist Kristian Elster. https://www.nrk.no/urix/ny-forskning_-luftforurensing-oker-faren-for-a-do-av-covid-19-1.14980598.