Badekar er til glede for store og små, men det lønner seg å sette seg inn i retningslinjene før man installerer eller bygger. Sintef påpeker viktigheten av hvordan man planlegger og bygger på en fuktsikker måte, og oppdaterer BVN 43.105. BVN 43.105 Baderom med badekar – planlegging og utførelse tar for seg baderom med innbygd eller frittstående badekar. Bladet gir retningslinjer for fallforhold på gulv, plassering av sluk, tilrettelegging for å erstatte badekaret med dusjløsning, innbygging av badekar og tilrettelegging for massasjekar (boblebad). Tilrettelegg for å erstatte badekaret med dusjløsning I et lite baderom med kombinert badekar og dusj kan det være en fordel å planlegge gulvet slik at man kan erstatte badekaret med dusjhjørne uten å måtte gjøre endringer i plassering av sluk eller i fall til sluk. Bladet beskriver løsninger for dette. Innbygde badekar krever gode inspeksjonsmuligheter Innbygging av badekar krever omhyggelig utførelse med god fuktsikring og gode inspeksjonsmuligheter, fordi eventuelle fuktskader bak og under karet blir skjult. Innbygging av massasjekar krever spesiell oppmerksomhet, siden man må ha tilgang til elektrisk utstyr og andre komponenter som krever ettersyn og vedlikehold. Produktdokumentasjon Badekar skal CE-merkes i henhold til produktstandard NS-EN 14516 (badekar uten massasjefunksjon) eller NS-EN 12764 (massasjekar) og ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk. Man må kontrollere at ytelseserklæringen inneholder dokumentasjon på egenskaper som er nødvendige og gode nok for den tiltenkte bruken. Bladet erstatter blad utgitt i 2002.