Hallstein Brandal, Norsk Energi: - Behov for økt kompetanse

I industrielle varmeanlegg har alltid vannbehandling vært viktig for å hindre korrosjon og beleggdannelse på vannsiden. I varmeanlegg i bygninger har man derimot tradisjonelt sett ikke hatt fokus på vannbehandling fordi belegg og korrosjon ikke har vært noe stort problem.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com