- Vår sterke posisjon i markedet henger nok sammen med vår strategiske satsning over tid. Vi har vært opptatt av å samle noen av de aller beste og mest erfarne prosjektlederne i markedet, sier han. 

Strategien har gitt Bjerke Ventilasjon gode resultater i mange prosjekter, samtidig som det har posisjonert selskapet i markedet. Han legger ikke skjul på at tanken om å utvikle et tverrfaglig miljø som kan levere en totalteknisk pakke har vært fristende, men i krystallkula ser han flere tegn på at de heller bør styrke seg på det de allerede er gode på, fremfor å bygge opp nye fagområder internt. 

Selv om rørsiden, som er bygget opp over tid nå begynner å gi selskapet gode synergier, ønsker ikke Bjerke Ventilasjon å fortsette skaleringen med nye tjenesteområder i markedet.

Les resten av saken på ventilasjonsforum.no