Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) ser på tallene som en veldig gledelig nyhet:

– Dette er en stor milepæl for høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. På få år har vi doblet antallet studenter ved fagskolene. Her utdannes det kandidater som vi har stort behov for, både i næringsliv og offentlig sektor. Det at vi nå har over 30 000 studenter under utdanning på fagskolene, er en stor ressurs for hele samfunnet, sier Sandra Borch.

Regjeringen har satset stort på studieplasser ved fagskolene de siste årene:

– Den store veksten i studenter er et resultat av politiske prioriteringer. Bare siden 2020 er det bevilget midler til totalt 2 600 nye studieplasser. Og veksten skal fortsette: I neste års budsjett foreslår vi ytterligere 500 nye studieplasser til fagskolene, sier Sandra Borch.

Fagskolene gir utdanninger som er tett på arbeidslivets behov, til studenter som ofte har vært i jobb noen år:

– Fagskolene er en unik del av vårt utdanningssystem, som gir mulighet for karriereutvikling for veldig mange. De fleste fagskolestudentene har vært i arbeidslivet noen år, og to av tre studerer på deltid. Fagskolekandidatene kombinerer håndfast erfaring fra yrkeslivet med oppdatert teoretisk kunnskap. Det er livslang læring på sitt aller beste, sier Borch.

Mange starter yrkeskarrieren som fagarbeidere, og velger etter noen år faglig påfyll eller en ny retning gjennom høyere yrkesfaglig utdanning.

– For regjeringen er dette et av våre viktigste mål: Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sier Sandra Borch.

Se statistikken over fagskolestudenter på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)