Årsmøte i VKE fra glanstiden før korona.

VKE holder digitalt årsmøte 29. april

VKE Årsmøte holdes 29. april 2021 kl. 13.00 – 14.15. – På grunn av pandemien vil VKE avholde årsmøte digitalt, opplyser de i en melding.

0

– Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og forbeholdt VKE medlemsbedrifter. Senest tre uker før årsmøtet sender vi saksdokumentene til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være kommet til styret innen 1. april, skriver VKE videre.

– Lenke til årsmøtet i Microsoft Teams blir sendt ut til påmeldte medlemmer i god tid.

Frist for påmelding til Årsmøtet er 15. april.

Meld deg på her.