Illustrasjonsfoto: ZEB Flexible Labs i Trondheim. Fotokredit: m.herzog / visualis-images.com

Veidekke ser positivt på 2021

– Med stabil omsetning og god ordreinngang ser Veidekke positivt på 2021, selv om pandemien gjør det vanskelig å forutse hvordan markedet vil utvikle seg. Vårt fokus er uansett å holde god fart og planlagt fremdrift i prosjektene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

0

Veidekke omsatte for NOK 10,3 milliarder i fjerde kvartal. Resultat før skatt var NOK 391 millioner. Ved årsslutt 2020 utgjorde konsernets ordrereserve NOK 37,5 milliarder. I 2020 omsatte Veidekke for NOK 38,1 milliarder, og resultatet før skatt var NOK 1,1 milliarder for videreført virksomhet. Inklusive resultateffekter fra Veidekke Eiendom ble resultatet før skatt 2,0 milliarder. Resultatet per aksje for videreført virksomhet var NOK 5,8, og styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 5,75 per aksje for regnskapsåret 2020.

– Veidekke runder av året med et godt kvartalsresultat, økt lønnsomhet og fremgang for alle virksomhetsområder. Som en rendyrket entreprenør skal vi fortsette å arbeide for å finne gode løsninger som gir verdi for kundene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.
– Vi har klare prioriteringer; å forbedre lønnsomheten, prioritere selektiv vekst og tilby et attraktivt utbytte. Det preger prestasjonene i kvartalet og er det vi vil jobbe for fremover.

– 2020 minte oss på at selv om vi ikke alltid rår over omstendighetene rundt oss, er det likevel vi som bestemmer hva vi gjør ut av dem. Min honnør går til alle Veidekke-kollegene mine rundt om i Skandinavia, som leverer kvalitet og gode løsninger gjennom måneder med skiftende tiltak og nye utfordringer, slik at vi i Veidekke kan levere på løftene til kundene og eierne våre, sier Jimmy Bengtsson.