FLOW Trøndelag VVS AS er i flytsonen for tiden, og salgs- og markedsansvarlig Håvard Hildrum, og daglig leder Greif Sæther, kan fortelle om en solid omsetningsøkning inneværende år. Klimaavdelingen har vokst jevnt og trutt, og blir skilt ut som et eget selskap 1. januar.

Skiller ut klimaavdelingen i eget selskap

FLOW Trøndelag VVS vokser i Trondheims-regionen:

0

FLOW Trøndelag VVS` satsing på klima begynner for alvor å gi resultater, og har i dag seks ansatte og en ordrereserve på rundt 60 millioner kroner. I tråd med FLOW Groups strategier om å spesialisere seg og rendyrke tekniske fag, blir klimaavdelingen skilt ut som en egen juridisk enhet 1. januar 2022.

Selskapet får navnet FLOW Klima Trøndelag AS, og bli et 100% eid datterselskap av FLOW Group.

– Prosessen med å skille ut klima i egen satsing i regionen er godt i gang. Prosessen i forhold til å ansette daglig leder starter om ikke lenge, sier FLOW Trøndelag VVS sin salgs- og markedsansvarlig Håvard Hildrum til VVSforum. Det nye selskapet vil fortsatt befinne seg i eget lokale i samme bygg som i dag.

Tre FLOW-selskap
Fra nyåret vil Trondheim dermed ha tre FLOW-selskap, som alle sørger for sin egen vekst og lønnsomhet, men som sammen bidrar til å skape synergier både internt mellom fagene og eksternt overfor markedet og kundene. I dag har selskapene til sammen 72 ansatte fordelt på rør, klima og elektro.

– Mange av prosjektene er tverrfaglige, derfor er det viktig at vi har et nært og godt samarbeid på tvers av selskapene. Samtidig skal vi nødvendigvis ikke samarbeide på alt, men også gi separate anbud på de ulike tekniske fagene.

Mange prosjekter
FLOW har vært – og er – involvert i mange prestisjeprosjekter i Trondheims-regionen. På referanselista står blant annet Hårstad Minde, Varig Orkla arena, lagerbygg for Nidar, Johan Bojer videregående skole, Oppdal videregående skole, kjøpesenteret Melhustorget og nytt Porsche-senter – og selskapet er også involvert i den storstilte utbyggingen av en ny studentby i Trondheim.

Hildrum kan fortelle at de har flere fag inne i flere pågående prosjekter – og at de snart overleverer et oppdrag for Europris, som er deres første, tverrfaglig prosjekt. Det vil si at de leverer både elektro, VVS, klima og ventilasjon.

– Det er ikke den største jobben, men en god start på gruppens satsing på tverrfaglige leveranser. Vi kan selvsagt ikke konkurrere med de største om oppdrag i 100-millionersklassen, men tanken er å bygge stein på stein.

Rekordomsetning
FLOW Trøndelag VVS kunne bokføre 108 millioner i omsetning i fjor, og sikter på rundt 120 i år. Rundt 60 prosent av omsetningen kommer fra prosjekt og 40 fra drift og vedlikehold, forteller Hildrum.

Han gleder seg samtidig over at FLOW Trøndelag VVS har en ordrereserve på hele 160 millioner kroner på rørentrepriser, 32 millioner på drift og vedlikehold, og hele 60 millioner på klima, som sikrer tilstrekkelig med «mat» også de neste årene.

– Det er fantastiske tall, men det ligger selvsagt også en utfordring i det. Det skal produseres, og det krever dyktige ansatte i alle ledd for å innfri. Men det er et luksusproblem. Vi er i god driv, er blitt veldig solide og er et selskap som «alle» vil snakke med.

– Vi blir også invitert inn i samspillsprosjekter, som det stadig blir mer av.  Det er en form vi liker, hvor vi kan finne fram de optimale løsningene før vi begynner å prise oppdraget. På den måten kan vi bruke kompetansen og erfaringen inn i prosjektet og med det få den beste løsningen.

Ettertraktet serviceprogram
Selv om det er mange spennende prosjekter som står for tur, er drift, vedlikehold og reparasjoner et svært viktig satsingsområde også i framtiden, basert på konseptet «FLOW Signatur», som er innarbeidet for hele gruppen. Det bidrar til at kundene kan spare penger og reduser energiforbruket med forebyggende teknisk vedlikehold som ivaretar verdien av eiendommene.

Konseptet passer til ulike typer bygg, som f.eks. kontorer, hoteller, butikker, kjøpesentre, verksteder, restauranter, frisørkjeder, osv. Som kunde kan du velge innen fagområder og servicenivåer, slik at du får en tilpasset tjeneste som passer akkurat deg og ditt bygg.

– Vi har mye fokus på «FLOW Signatur», som virkelig har slått an i markedet da det effektiviserer og trygger kundens hverdag, samt skaper merverdi. Dette skaper også forutsigbarhet for oss, og er derfor en viktig satsing. Jeg tror det er på dette området vi vil øke mest.

Miljøsertifisering
Han trekker også fram at selskapet er sertifisert og godkjent innen standardene ISO 9001 (kvalitetssystem) og nå også ISO 14001 (ledelsessystem for miljø). Standarden viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Da sertifiseringen blir utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at de aktivt jobber for å reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

– Det er ikke mange lokale VVS-bedrifter som kan vise til denne sertifiseringen, og vi ønsker naturligvis å vise at vi går vi lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Derfor er vi i gang med å inkludere dette i vårt profileringsmateriell, sier Hildrum avslutningsvis.