- Vi har lagt en strategi for fremtiden, i den planen har vi besluttet å legge ned vår VVS-avdeling, sier direktør i Onninen, Jørn-Are Bergh.

Onninen trekker seg ut av VVS-markedet

Onninen har besluttet å trekke seg helt ut av VVS. Grossisten har de siste årene trappet ned virksomheten på VVS, og har i dag få ansatte innenfor dette segmentet. – Vi har sett på de markedene Onninen opererer i dag, og funnet ut at vi ønsker å bli enda bedre på det vi er sterke på fra før. Det betyr dessverre at VVS-avdelingen legges ned, sier Jørn-Are Bergh, direktør i Onninen.

0

Kesko Norge som eier både Byggmakker og Onninen opplyste i en pressemelding denne uken at de slår sammen de to selskapene til et. Målet med samlingen er at fagfolkene skal få mer tid til kundene og bruke mindre tid på administrasjon og interne prosesser. Navnet på det nye selskapet blir Kesko AS – som sitt finske eierselskap. Byggmakker og Onninen vil fortsatt bestå som selvstendige merkevarer

– Vi har foretatt en grundig analyse av markedet, og beslutningen er tatt. VVS har blitt en liten del av Onninen etter de grepene vi gjorde for noen år siden. Alle ansatte vil bli ivaretatt på beste måte i den videre prosessen som nå skjer. Vi skal ha en ryddig avviklingsprosess, ovenfor de ansatte, mot kunder og leverandører. Vi er allerede godt i gang med å snakke med alle som blir berørt av vår beslutning.

– Vi har vært en liten aktør i VVS-segmentet, så derfor er vår fremtidige strategi å satse på de områdene vi allerede har et godt fotfeste og en god markedsposisjon. Det blir der vi vil bruke våre ressurser, sier Bergh avslutningsvis.

Kesko kjøpte Byggmakker i 2005 og utvidet porteføljen innen byggevare med kjøpet av Carlsen Fritzøe i 2020. Elektrogrossisten Onninen ble kjøpt i 2016. Det finske konsernets virksomhet i Norge består i dag av Byggmakker med 89 byggevarehus, Onninen med grossistvirksomhet og 18 utsalg, samt Elfag-kjeden med 110 medlemsbedrifter.