Kim Haugom, salgssjef prosjekt hos Oras Armatur kan melde om et svært godt 2020 for berøringsfrie kraner. Han kan love mange nyheter i løpet av neste år, hvor design har fått et betydelig fokus. – Ellers jobber vi målrettet mot kommende utbygginger av sykehus og helseinstitusjoner. Det skal investeres 50 milliarder kroner i helsesektoren de neste fem årene, der vil vi gjerne være med mest mulig, sier han.

Nå skal «alle» ha berøringsfritt

Et godt annerledesår for Oras Armatur:

0

Bærekraft, miljø og smittevern har større fokus enn noen gang i byggebransjen. Det nyter Oras Armatur godt av, som omsetter berøringsfrie kraner som aldri før.

– Det handler om at vi har de riktige produktene, og at markedet nå har forstått hvorfor vi har påpekt viktigheten av håndhygiene i 30 år. 80 prosent av overføringer av bakterier skjer gjennom kontaktsmitte, sier Kim  Haugom, selskapets salgssjef prosjekt.

Smarte kraner
Koronapandemien har bidratt til et definitivt gjennombrudd for berøringsfrie kraner – eller «smarte kraner» som Oras Armatur gjerne omtaler dem. En ny generasjon sanitærkraner med innebygd Bluetooth-teknologi, som kan innstilles via en app og sørger for redusert vann- og energiforbruk, bedre håndhygiene og økt sikkerhet.

Det er helt i tråd med hva utbyggere etterspør, hvor det nærmest går prestisje i å ha de mest grønne byggene med sertifiseringer som Breeam Nor, Well, Svanemerke, Leed og CEEQUAL som en del av bestillingen.

– Selv om det fortsatt handler om anbefalinger, er det nok ikke lenge til det blir offentlige krav til å bygge i henhold til miljøsertifiseringene og med livsløpsdokumentasjon (EPD) på alle produkter for å finne det totale klimaavtrykket.

Det er lenge siden det kom strenge miljøkrav til byggfag i forhold til produkter som maling, silikon, lim og slike produkter, nå er det teknisk som står for tur, mener han.

Dette område er noe Oras alltid har hatt fokus på.

Må være framoverlent
Som et resultat av denne grønne trenden, er det på det nærmeste en selvfølge at næringsbygg og offentlige bygg som skoler, barnehager og helseinstitusjoner skal ha berøringsfrie kraner, hvor Oras er den ledende aktøren i Norge.

En posisjon de også ønsker å holde i framtiden.

– Helt klart! Men det gjør seg ikke selv. Vi må hele tiden være framoverlent og i forkant av det markedet etterspør, understreker han.

– Det klarer vi ved at vi har et stort konsern i ryggen som har nettopp innovasjon på dagsorden hver eneste dag. Haugom mener nettopp kombinasjonen av det gode utvalget, den høye kvaliteten og den gode funksjonaliteten er årsaken til at stadig flere utbyggere og entreprenører velger sanitærprodukter fra Oras.

For å kunne bistå best mulig i et byggeprosjekt, understreker han viktigheten i at de kommer inn tidlig i prosjekteringsfasen.

– Vi ønsker å bidra med vår kompetanse inn i bygget og sørge for at det får de riktige produktene i forhold til behovet og bruken.

Også i private hjem
Selv om det er i prosjektmarkedet volumet ligger, og hvor Oras har størst fokus, gleder Haugom seg at berøringsfritt også er på vei inn i de tusen hjem. Økt fokus på økt håndhygiene og energisparing påvirker også forbrukeren i sine kranvalg.

– Ja, vi vil komme med rekke produktnyheter i løpet av 2021, hvor spesielt design har fått stor oppmerksomhet. Det blir mye lekkert, som jeg sikker på vil gi en positiv effekt også i privatmarkedet.

Berøringsfri er en god investering, minner han om.

– Berøringsfritt er naturlig nok litt dyrere enn de konvensjonelle kranene, men det har du tjent inn i løpet av et år eller to i forhold til redusert vann- og energiforbruk. I tillegg får du alle hygienemessige gevinstene. Det er ikke noe å lure på!