Illustrasjon - nye regjeringskvartalet (Statsbygg/Team Urbis)

Milliardsprekk for energiløsning i det nye regjeringskvartalet

Sjøvann fra Oslofjorden skal sørge for kjøling og oppvarming i det nye regjeringskvartalet. Men energiløsningen blir dobbelt så dyr som tidligere antatt.

0

Opprinnelig var prisanslaget på 1,4 milliarder kroner, men regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett at det trolig kommer til å koste 2,8 milliarder kroner, skriver NRK.

Planen er at det skal hentes inn vann fra fjorden ved Akershus festning, før det pumpes opp og sendes i rør i tusen meter inn til det nye regjeringskvartalet.

Tredelt forklaring
Milliardsprekken skyldes at prosjektet var mer komplisert enn man først antok, ifølge departementet. Forklaringen er tredelt:

  • Det er mye tunneler i området – det skal legges rør i områder med jernbane, T-bane og veitunneler.
  • Det er forurenset masse i grunnen, blant annet alunskifer som må behandles som spesialavfall.
  • Det er frykt for setningsskader, fordi røret går inn under sentrale deler av Oslo sentrum.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) som har ansvaret for det nye regjeringskvartalet sier dette er et veldig komplisert prosjekt, og noe som det gjøres lite av i Norge.
– Det er vanskelig å anslå hva det koster. Derfor har vi måttet ta rev i seilene på dette, uttaler han til NRK.